SPD k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Veřejnou správu chceme financovat s ohledem na specifika jednotlivých oblastí. Dotace z EU jsou podhoubím pro korupci a poškozují přirozené tržní prostředí.

Prosadíme razantní snížení výdajů na veřejnou správu a byrokracii – stop stav na zvyšování úředníků, chceme odstranit nadbytečné agendy a duplicity, veřejnou správu chceme financovat podle zemského uspořádání s ohledem na specifika jednotlivých oblastí s důrazem na digitalizaci a automatizaci. Trvalé navyšování počtu pracovníků ve veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí. Regionální a dotační programy EU jsou podhoubím pro korupci a poškozují přirozené tržní prostředí. Navíc zpravidla jsou směřovány do projektů, které by jinak nemohly vzniknout, protože by se neuživily. Dalším problémem je i podmínka kofinancování ze strany žadatelů a růst byrokracie. Jsou také firmy, které si na posuzování a realizaci dotačních projektů postavily živnost. Je lepší, pokud by finance zůstaly městům a obcím, které by si prostřednictvím svých zastupitelstev samy rozhodly, do kterých oblastí chtějí jim svěřené finanční prostředky investovat.