SPD k tématu Společnost a kvalita života

Společnost se mění. Mizí pocit bezpečí, svobody a domova. Ztrácíme důvěru v budoucnost.

Podporujeme přirozené společenské hodnoty, jako je rodina nebo úcta ke starším spoluobčanům. Lidé mají právo žít v zemi, která je jejich dědictvím a která jim garantuje za jejich daně kvalitní vzdělání, zdravotní péči a spravedlivý sociální systém. Stát zároveň musí zajistit bezpečnost svých občanů, kvalitní školství a dostatek pracovních příležitostí na celém území republiky. Stát také musí vytvářet pro rodinnou politiku a zajistit důstojný život pracujícím a invalidům zejména ve stáří. Z omezených zdrojů financování do jednotlivých oblastí následně vyplývají jejich hlavní problémy. Jsou to dostupnost, nedostatek osob pracujících v jednotlivých odvětvích, a také jejich nestejná kvalita. Zřízením krajů, jejich nestejnou velikostí a jednotlivými specifiky např. ve formě počtu pracovních míst, úrovní mezd a stavu infrastruktury, se ukazují rozdíly mezi kvalitou života v jednotlivých částech země. Z těchto důvodů občané ztrácejí víru v lepší zítřky. Řešením je zejména do příhraničních oblastí vyčleňovat dostatek finančních zdrojů např. prostřednictvím zdanění zahraničních korporací podnikajících u nás, anebo na úkor snížení výplaty neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým.