ČSSD k tématu Kultura

Kultura nesmí být jen pro vyvolené. Musí být dostupná všem, kdo o ni projeví zájem. Každoročně se přitom zvyšuje počet zpoplatněných památek, nebo ceny knih.

Dlouhodobý rozvoj kultury trpí tím, že se nemůže spolehnout na stabilní příjmy z veřejných prostředků, protože rozpočty na kulturu rok od roku kolísají. Proto budeme každoročně zvyšovat rozpočet ministerstva kultury o jednu miliardu Kč.

Pandemie koronaviru ukázala, jak jsou umělci zranitelnou a zákony málo chráněnou skupinou. Připravíme a do dvou let legislativně ukotvíme status umělce, který osobám činným v oblasti kultury poskytne sociální jistoty.

Rozšíříme volné vstupy do muzeí a galerií s cílem zlepšit přístupnost těchto institucí široké veřejnosti (s důrazem na žactvo, studenstvo, seniory a nízkopříjmové skupiny obyvatelstva).

Nedopustíme ztrátu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. Způsob financování médií veřejné služby prostřednictvím koncesionářských poplatků považujeme za ideální.