ČSSD k tématu Spravedlnost a stav justice

Posílíme ochranu obětí trestných činů, aby jim vždy a účinně byla poskytnuta adekvátní pomoc v jejich těžké situaci

Budeme podporovat programy na pomoc obětem trestných činů, a to především pro oběti domácího násilí. Samotná trestní politika musí být efektivní a účinná, přispívat k omezení trestné činnosti, a především k tomu, aby mohla být vymáhána spravedlnost a aby stát mohl garantovat bezpečí občanů.

Chceme usilovat o snížení recidivy vězňů a podporovat prevenci. Budeme vytvářet podmínky pro větší ukládání a využívání alternativních trestů – zasadíme se o větší ukládání peněžitého trestu a zavedení elektronických náramků a jejich široké uplatnění v rozhodovací praxi soudů.

Zvýšíme zaměstnanost odsouzených, protože to je předpoklad jejich úspěšného začlenění do společnosti a také nástroj, jak lze zajistit prostředky na odškodnění obětí.

V rámci výkonu trestu vzděláme odsouzené v oborech, které jsou nedostatkové na pracovním trhu, a umožníme jim získat praxi.

Video Chvojka o milosti pro Jiřího Kájínka
video

Chvojka o milosti pro Jiřího Kajínka

Chvojka o milosti pro Jiřího Kajínka

Chvojka o prezidentské amnestii

Chvojka a Levová o exekucích

Chvojka o korupci

Chvojka a Ondráček o vymahatelnosti práva

Blažek, Pelikán, Chvojka, Pehr a Levová o vymahatelnosti práva

Pelikán a Chvojka o korupci

Levová a Chvojka o prioritách ministerstva spravedlnosti