ČSSD k tématu Školství, sport, věda a mládež

Chceme české školství stabilizovat a zajistit podmínky pro kvalitní a dostupné vzdělávání. K tomu je nezbytné důstojné ohodnocení pedagogů 

Kvalitní vzdělání dostupné všem je základ pro to, aby každý člověk měl šanci uplatnit se v tom, co umí nejlépe.

Vytvoříme kvalitnější pracovní podmínky pro učitele, včetně skutečně důstojného platového ohodnocení. Prosadíme čtyřleté navyšování rozpočtu školství tak, aby se platy učitelů dostaly nejméně na 130 % průměrné mzdy v České republice a významně se zvýšilo odměňování i dalších pracovníků ve školství. Zajistíme podporu učitelů ve výkonu jejich profese a vytvoříme podmínky pro jejich kariérní růst.

Prosadíme, aby veřejné základní školství bylo pro rodiče a děti opravdu bezplatné, včetně volnočasových aktivit. Zaručíme širokou dostupnost veřejných škol po celém území ČR se zřetelem zejména na mateřské a základní školy.

Chceme, aby se škola stala místem, kde mohou děti aktivně trávit čas. Prosadíme zásadní zlevnění zájmových a sportovních aktivit ve škole – školních klubů, družin, sportovních a volnočasových aktivit ve školních družinách. Podpoříme budování sportovišť při školách.

Video Kořenek o povinné maturitě z matematiky
video

Kořenek o povinné maturitě z matematiky

Kořenek o povinné maturitě z matematiky

Kořenek o povinné maturitě z matematiky

Kořenek o školném na vysokých školách

Kořenek o prioritách ve školství

Gazdík a Kořenek o kvalitě soukromých univerzit

Klíma a Kořenek o předškolním vzdělávání

Mihola, Himl a Kořenek o inkluzi ve školství

Mihola, Gazdík a Kořenek o učňovském školství

Vondrák, Gazdík a Kořenek o školném na vysokých školách

Kandidáti o financování sportu

Kandidáti o zvyšování mezd učitelům

Kandidáti o penězích na školství