ČSNS k tématu Stav demokracie v ČR

Rozdělit zákonodárnou a výkonnou moc na úrovni voleb, zavést prezidentský systém na všech úrovních, zakázat neziskovkám účast na politice 

Stav demokracie u nás je špatný, je to důsledek naší ústavy, která špatně rozděluje moc ve státě, a činnosti neziskových organizací, které jsou financovány ze zahraničí a jejichž činnost omezíme. Dále změníme ústavu tak, že v ní zakotvíme oddělené volby zákonodárných sborů (zastupitelstva obcí, krajů, parlament) a volby výkonné moci (starosta, hejtman, prezident). Výkonná moc všech úrovní bude odpovědná pouze voličům. Jejich rozhodování nebude vyžadovat souhlas zákonodárných sborů, pokud budou hospodařit s vyrovnaným nebo přebytkovým rozpočtem a nebudou rozprodávat nebo zadlužovat státní (obecní) majetek. Zavedeme prezidentský systém na všech úrovních. Volba bude vždy jednokolová. Prezident (hejtman, starosta) si svůj vládnoucí sbor sestaví dle svého uvážení. Volební období výkonné moci (starosta, hejtman, prezident) bude závislé na volebním výsledku tak, že 10 % platných hlasů bude odpovídat 1 roku vlády. Zrušíme omezení možnosti kandidovat na prezidenta pouze 2x za sebou.