ANO k tématu Školství, sport, věda a mládež

Budeme usilovat o moderní vzdělávací systém. Naší prioritou je podpořit výzkum, vědu a inovace a zároveň výrazně navýšit výdaje na sport 

- Zrušíme funkci ministra pro vědu a výzkum a tuto agendu rozdělíme mezi školství a průmysl.
- Zvýšíme platy učitelů tak, aby na konci volebního období v roce 2021 dostali minimálně na 150 % stávající výše.
- Chceme dosáhnout úzkého propojení VŠ studia s poznatky a zkušenostmi z praxe.
- Prosadíme průběžnou aktualizaci vzdělávacích programů všech studijních oborů.
- Zavedeme povinnosti aktivního využívání cizího jazyka během studií na všech SŠ a VŠ.
- Lepší finanční ohodnocení pedagogů, v návaznosti na podmínky a požadavky kariérního řádu.
- Vytvoříme státem směrovaný a řízený systém Národních center kompetence.
- Je nutné hledat inovativní metodologie přenosu výsledků do praxe i nové formy financování výzkumu, PPP atd.
- Jasně definovat jednotlivé subjekty, které budou příjemci dotací a z jakých programů budou financovány.
- Výstavba multifunkčních sportovišť v každé větší obci.
- Zařadit sport jako samostatnou položku do státního rozpočtu.

Video Vondrák a Himl o prioritách ve školství
video

Vondrák a Himl o prioritách ve školství

Vondrák a Himl o prioritách ve školství

Vondrák o inkluzi ve školství

Vondrák o předškolním vzdělávání

Vondrák o učňovském školství

Vondrák o financování vysokých škol

Vondrák a Gazdík o povinné maturitě z matematiky

Vondrák, Gazdík a Kořenek o školném na vysokých školách

Mihola a Vondrák o doktorském studiu

Kandidáti o financování sportu

Kandidáti o zvyšování mezd učitelům

Kandidáti o penězích na školství