ČSNS k tématu Zahraniční politika

Vystoupit z NATO a EU, vyhlásit neutralitu, ale spolupracovat se Slovenskem a státy V4, nepodřizovat se zájmům nadnárodních korporací

Přejdeme k neutrální svébytné zahraniční politice. Vyvážeme náš stát z nevýhodných zahraničních smluv. Vystoupíme z EU a NATO. Posílíme spolupráci se státy Visegrádské 4. Vystoupíme ze Schengenského prostoru a zavedeme ostrahu hranic. Nebudeme posílat české vojáky na zahraniční mise. Zavedeme clo na dovoz dotovaných potravin ze zahraničí. Nebudeme přijímat muslimské migranty. Snížíme počet vydávaných trvalých pobytů pro občany třetích zemí, kteří nebudou přínosem (přínos posoudíme odborností a bezúhonností) pro náš stát. Zpřísníme obnovování již vydaných trvalých pobytů – především nebudeme obnovovat trvalé pobyty těm cizím státním příslušníkům, kteří se dopustili správních deliktů, trestných činů a daňových úniků.

Video Politické spektrum
video

Klusáček o pozici Česka v EU