SPDV k tématu Státní finance

Zjednodušit daně, neplýtvat ve výdajích 

Požadujeme, aby v době ekonomického rozkvětu státní rozpočet nemrhal prostředky, ale naopak vytvářel rezervy na „horší časy“, které dříve nebo později přijdou. V příjmové oblasti budeme prosazovat nikoliv vyšší zdanění, nýbrž podstatné zjednodušení daňových a účetních zákonů a snižování daňové zátěže. Jednoduchost umožní jednak podstatné omezení počtu úředníků, jednak efektivní kontrolu. Vždyť kolik dnes existuje daní, jejichž správa stojí více, než se vybere! Zjednodušení daňového systému navíc umožní živnostníkům i firmám věnovat se vlastní produktivní činnosti místo neproduktivního papírování.