SPD k tématu Školství, sport, věda a mládež

 Na prvním místě jsou ve školství učitelé a jejich žáci 

Školství platí občané prostřednictvím svých daní a tento systém musí zaručovat vzdělání všem občanům podle jejich schopností a podle společenské potřeby. Zajistit to musí především dostupná síť obecních a krajských škol a veřejných vysokých škol. SPD odmítá ideologizaci školství působením neziskových organizací s ideologickým nebo politickým obsahem práce. Do škol se musí vrátit řád, vlastenecká výchova a výchova k přirozeným hodnotám naší kultury. Budeme podporovat zavedení přesných standardů do rámcových vzdělávacích programů.

SPD prosadí zvýšení platů učitelů v průměru na hodnotu 130 % průměrné mzdy. Musí se obnovit autorita učitelské profese a autorita studia na pedagogických fakultách. Posílíme právní ochranu práce učitele.

Video Šmucr o prioritách ve školství
video

Šmucr o prioritách ve školství

Šmucr o prioritách ve školství

Šmucr o inkluzi ve školství

Šmucr o předškolním vzdělávání

Šmucr o učňovském školství

Šmucr o povinné maturitě z matematiky

Šmucr o kvalitě soukromých univerzit

Šmucr o školném na vysokých školách

Šmucr o školném pro cizince

Kandidáti o financování sportu

Kandidáti o zvyšování mezd učitelům

Kandidáti o penězích na školství