DSSS k tématu Kultura

Stát musí klást důraz na rozvoj a ochranu národní kultury a chránit ji před škodlivými vlivy. Kultura musí těžit z národních tradic

DSSS požaduje uchovávat konzervativní, morálně-duchovní hodnoty, jež jsou zárukou kvality života lidské společnosti. Kulturní a národní bohatství je odkazem našich předků a je povinností státu se o ně starat. Přísně trestat pokusy o ilegální vývoz historických památek do ciziny. Stát musí řádně dohlížet na ochranu a případnou revitalizaci kulturních památek. Státní kulturní politika by měla reflektovat na současnou situaci, kdy celé Evropě hrozí pohlcení imigrantskou vlnou a kdy je cílem EU oslabit národní státy, a to také prostřednictvím kultury, kdy se dávají za vzor odnárodněné a lidem nesrozumitelné umělecké směry. Stát musí klást důraz na rozvoj a ochranu národní kultury a chránit ji před cizími škodlivými vlivy, kdy nesrozumitelnost, vulgarita a výsměch všemu národnímu je stavěn za vzor budoucího kulturního vývoje v ČR.