STAN k tématu Průmysl a obchod

Investiční pobídky dostanou malé, ne velké podniky, propojíme školy s firmami, zjednodušíme stavební povolení a nezvýšíme daňovou zátěž 

Průmyslu a obchodu se v naší zemi povede, pokud místo montovny budeme zemí výrobců finálních produktů s vysokou přidanou hodnotou. Proto musíme podpořit inovace a výzkum, investiční pobídky nabídnout malým a středním podnikům, ne těm velkým, pak zisk zůstane v Česku, a ne v cizině. Propojit školní vzdělávání s firmami, tak aby studenti získali odbornou praxi již během školy.

Zjednodušit systém rekvalifikací, aby bylo snadnější se na trhu práce uplatnit. Posílit digitalizaci průmyslu, rychlým připojením internetu, digitalizací veřejné správy a inovacemi ve firmách. U výstavby zjednodušit stavební legislativu a stavební řízení vést on-line, podobně jako e-bankovnictví. V oblasti energetiky je nutné připravit plán náhrady starých energických zdrojů a přenosové soustavy. Změnit legislativu u obnovitelných zdrojů a biopaliv.

Tedy méně lánů řepky a sluneční energii využívat především místně a nevytvářet obrovské plochy fotovoltaiek. A konečně bychom neměli zvyšovat daňovou zátěž.