SPDV k tématu Školství, sport, věda a mládež

Základem jsou základní školy 

Školství je trvalým problémem. Vynaložené prostředky jsou značné, a přitom výsledky ve znalostech žáků a studentů stále horší. Máme za to, že základem je školství základní, mělo by tedy být adekvátně financováno včetně dnes směšných platů učitelů. Kde by se naopak dalo ušetřit, jsou nesmyslné obory mnoha středních a zvláště vysokých škol. Naše republika nepotřebuje každý rok stovky nových novinářů a architektů, tisíce nových ekonomů, či dokonce absolventů takových obskurností jako „Multimediální komunikace“ nebo „Evropská studia“. Nemůžeme si dovolit mrhat veřejnými penězi dotováním oborů, jejichž absolventi nakonec pracují úplně jinde, nebo nepracují vůbec. Vývoj vědy je též nezdravý, protože se často zvrhává na shánění grantů, dotací a sčítání vydaných publikací a citací. Měla by být podporována jen skutečně špičková pracoviště. Co se týká sportu, kromě výchovy dětí a mládeže by měl být ponechán na komerční bázi, jak tomu dnes prakticky už je.