Svobodní k tématu Školství, sport, věda a mládež

Svobodní vrátí školám nezávislost. O výzkum by se měl starat hlavně soukromý sektor, podporujeme jeho spolupráci s vědeckými institucemi 

Vrátíme ředitelům a učitelům možnost vést svou školu, protože jsou studentům a jejich rodičům blíže než úředníci na ministerstvu. Pedagogové mají mít možnost školu směrovat a být za její výsledky odpovědní. Proto by školy měly dostat maximální volnost v tom, jaké obory a pro kolik studentů budou otevírat, jak a co vyučovat. Považujeme za nesmyslná různá nařízení, třeba pamlskovou vyhlášku.

Umožníme pestrost škol a jejich zřizovatelských forem. Chceme nechat rodičům maximální svobodu při výběru, jakým způsobem mají být jejich děti vzdělávány. Prosazujeme rovnou státní platbu za žáka. Nechceme diskriminovat ani soukromé a státní školy, ani domácí vzdělávání. Nechceme protežovat učně, středoškoláky či gymnazisty.

Centralizace školství do státem vynucované podoby blokuje inovaci, rozvoj a svobodnou volbu. Proto jsme proti státem diktovaným povinným maturitám. Školy budou mít možnost si samy vybrat obsah i formu maturitní zkoušky. To platí i pro přijímací zkoušky.