ODS k tématu Školství, sport, věda a mládež

Zvýšení platů kvalitních pedagogů, více pravomocí ředitelům škol, zapojení živnostníků a firem do vzdělávání, zrušení povinné školky 

Aby se Česká republika ve světě dlouhodobě prosadila jako svobodná, demokratická a bezpečná země, musí mít vzdělané občany připravené na budoucnost. Každý musí mít stejnou šanci získat kvalitní vzdělání. Školy jsou vzdělávací instituce, nikoli komunitní centra. Vzdělání má vést ke kreativitě a podnikavosti, nikoli k tomu, aby se člověk jen spoléhal na stát. Prioritou musí být regionální školství, zejména základní, které bylo dlouhá léta opomíjeno. Vzdělávání na vysokých školách musí být propojeno s nejnovějším vědeckým výzkumem. Jen špičková věda je základem a inspirací pro průmysl a služby s vysokou přidanou hodnotou.

Prosadíme větší zapojení zaměstnavatelů včetně drobných živnostníků do učňovského a odborného školství. Zrušíme povinnou inkluzi – řešení ponecháme v rukou každé školy. Navrátíme kompetence ředitelům škol např. v oblasti odměňování pedagogů.

Video Mauritzová o prioritách ve školství
video

Mauritzová o prioritách ve školství

Mauritzová o prioritách ve školství

Mauritzová o inkluzi ve školství

Mauritzová o povinné maturitě z matematiky

Mauritzová o doktorském studiu

Mauritzová o podpoře vybraných oborů

Mihola, Mauritzová a Himl o prioritách ve školství

Mauritzová, Mihola a Himl o školném na vysokých školách

Kandidáti o penězích na školství

Kandidáti o financování sportu

Kandidáti o zvyšování mezd učitelům