STAN k tématu Školství, sport, věda a mládež

Základem je dobře zaplacený učitel, propojení škol a zaměstnavatelů, zvýšení úrovně pedagogických fakult, odstranění zbytečné byrokracie 

Chceme zvýšit platy učitelů až na 130 % průměrné mzdy.

Více propojíme školy a zaměstnavatele (soukromé, ale i veřejný sektor). Podpoříme více praxe na vysokých školách. Cílem je také otevírat výukové obory v počtech, o které bude ve střednědobém výhledu zájem.

Zasadíme se o zkvalitnění výuky na pedagogických školách a vytvoříme motivační (finanční i nefinanční) programy, aby absolventi odcházeli mimo školství v menším měřítku než dnes.

Po auditu odstraníme zbytnou byrokracii podle hesla „učit, ne úřadovat“.

Výrazně posílíme financování školství se zachováním dotace na třídu, ne na žáka.

Chceme posílit výuku jazyků.

Chceme zavést „výchovu k demokracii“ zahrnující nikoliv technikálie demokratického procesu, ale diskusi o podstatě demokracie a občanských práv jedince.

V oblasti vědy a výzkumu stabilizujeme hodnocení vědy, výzkumu a inovací (excelence, dobré výsledky a průměrné výsledky) a podle toho nastavit podporu.

Zavedeme státní podporu pro zahraniční stáže vědců (doktorandů).

Video Gazdík o prioritách ve školství
video

Gazdík o prioritách ve školství

Gazdík o prioritách ve školství

Gazdík o inkluzi ve školství

Gazdík o učňovském školství

Gazdík o školném na vysokých školách

Gazdík a Mihola o povinné maturitě z matematiky

Gazdík a Kořenek o kvalitě soukromých univerzit

Kolek, Gazdík, Klíma a Himl o prioritách ve školství

Vondrák a Gazdík o povinné maturitě z matematiky

Vondrák, Gazdík a Kořenek o školném na vysokých školách

Mihola, Gazdík a Kořenek o učňovském školství

Kandidáti o financování sportu

Kandidáti o zvyšování mezd učitelům

Kandidáti o penězích na školství