KSČM k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Dopravní politika vychází z potřeb hospodářství státu, dopravní infrastruktura ve vlastnictví státu, dopravní obslužnost povinností státu.  

Dopravní politika musí vycházet z potřeb hospodářství České republiky. Nabízíme podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, přenesení výkonů nákladní dopravy na železnici při využití kombinované a vodní dopravy, zavedení objektivního výkonového zpoplatnění dopravní infrastruktury i energetických nákladů pro všechny druhy dopravy.

Dopravní infrastruktura musí zůstat ve vlastnictví státu. Nabízíme zjednodušení legislativy pro přípravu a realizaci dopravní infrastruktury, dokončení dálniční infrastruktury včetně obchvatů měst a obcí na ostatních komunikacích, vybudování vysokorychlostních tratí v nových stopách, tím navýšit kapacitu železniční dopravní cesty pro další druhy vlaků, zavedení systémového financování oprav a údržby silnic II. a III. tříd ze státního rozpočtu.

Dopravní obslužnost je povinností státu. Nabízíme trvalou podporu státem zřízených národních dopravců, rozvoj a dostupnost veřejné osobní dopravy, zachování železniční dopravy jako páteře integrovaného dopravního systému.

Video Šidlo o dálnici D8
video

Šidlo o dálnici D8

Šidlo o dálnici D8

Šidlo o mýtném

Šidlo, Fencl a Ťok o mýtném

Kučera, Švec, Ťok a Šidlo o investicích do dopravy

Ťok, Kučera a Šidlo o železnici

Adamec, Šidlo, Černohorský a Kutílek o železnici

Šidlo o elektromobilitě

Kandidáti o prioritách ministra dopravy