SPR-RSČ k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Doprava je určující pro ekonomiku i životní úroveň. Dokončit dálniční síť, rekonstruovat železniční tratě pro vyšší rychlosti 

Doprava a infrastruktura jsou v pořádku pouze pro povrchního pozorovatele. Například dálniční síť je naprosto nevyhovující, přestože některé její úseky jsou nové, ovšem jenom podle toho, že byly osázeny příslušnými značkami na zeleném pozadí. Toto opatření umožnilo sice vybírat mýtné na delších úsecích, ale rozhodně nezlepšilo dopravu jako takovou. Nejdůležitější dálnice D1 je pouze ve dvou pruzích v každém směru, což by v normální zemi nestačilo ani na silnici okresního formátu. Ani provedení není nejlepší, o čemž svědčí množství oprav, které probíhají a budou probíhat již velmi brzy i na nově opravených úsecích. Železniční síť, která dokázala dříve obsloužit i zapadlé kouty země, přestala buď existovat, anebo je ve špatném stavu. Tratě nejsou schopny provozu pro vysokorychlostní vaky, jako je třeba TGV, takže dost dobře nechápeme, jak je možné s být tímto stavem spokojen.