Svobodní k tématu Obrana a bezpečnost

Chceme obrannou armádu a funkční NATO. Jsme pro zachování samostatné imigrační politiky. Zachováme možnost bránit svůj život a majetek 

Svobodní posílí investice do armády, protože primární rolí armády je ochrana obyvatel a území státu před jeho napadením. Nesmíme spoléhat jen na schopnosti a vůli spojenců. Základem naší bezpečnosti je členství v NATO, ale prosazujeme i spolupráci v regionu, zejména v rámci Visegrádské skupiny.

Svobodní nepřipustí zavedení povinných migračních kvót pro Českou republiku. Česká republika má jednu z nejlepších azylových politik v Evropě. Bylo by chybou přijmout společnou azylovou politiku EU. Každý člověk má právo usilovat o život na místě, kde chce, ale my máme povinnost chránit naši bezpečnost a veřejné peníze.

Zachováme současnou zbraňovou legislativu s vysokými požadavky na držitele zbraní. Udržíme tuto svobodu a schopnost účinné sebeobrany i za cenu využití všech právních prostředků. Zbraň je pro ochranu před útočníky podobně užitečným nástrojem jako hasicí přístroj pro boj s požárem. Pomáhá chránit život, zdraví a majetek. Odmítáme současnou snahu EU o výrazné omezení držení zbraní.

Video Politické spektrum - Volby 2017
video

Adámek, Mach, Sehnal, Nováček a Šedivý o neutralitě, NATO, EU a euru

Adámek, Mach, Sehnal, Nováček a Šedivý o neutralitě, NATO, EU a euru

Nováček, Adámek, Mach a Sehnal o islámu a migrační krizi