ODS k tématu Obrana a bezpečnost

Vyšší investice do obrany, zapojení občanů do řešení krizových situací a lepší koordinace zpravodajských služeb 

Pouze občané, kteří se ve své zemi cítí bezpečně, mohou vést spokojený život. Jádrem obrany České republiky je profesionální armáda, které je nutno věnovat zvláštní pozornost. Pro vnitřní bezpečnost je třeba i kvalitní fungování a koordinace činnosti všech složek integrovaného záchranného systému v čele s policisty, hasiči a záchranáři. Stát musí zajistit lidem bezpečnost v jejich domovech, na pracovištích, na veřejných místech.

Obrana České republiky a péče o naše bezpečí je nicméně věcí všech občanů, nejenom ozbrojených sil a složek integrovaného záchranného systému. Prosadíme výdaje na armádu ve výši 2 % HDP nejpozději do šesti let. Zavedeme dobrovolné školení občanů pro krizové situace a poskytování první pomoci a kurzy pro studenty vyšších ročníků středních škol, aby si osvojili základní návyky pro zvládání krizových situací.

Video Černochová o právu na držení zbraně
video

Černochová o právu na držení zbraně

Černochová o právu na držení zbraně

Skalický, Stropnický, Černý a Černochová o právu na držení zbraně

Černochová o policii

Černochová o základní vojenské službě

Stropnický, Černochová a Stropnický o základní vojenské službě

Rakušan a Černochová o terorismu a migraci

Černochová o migraci

Gabal, Černý a Černochová o budoucnosti ČR v NATO

Kandidáti o prioritách bezpečnostní politiky

Kandidáti o teroristických útocích