Ústavní soud zamítl stížnost SPD a KSČM ohledně cen energií

Ústavní soud odmítl poslanecký návrh na zrušení dvou loňských cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ), chyběly mu prý pádné argumenty. Pod návrh se podepsalo 27 poslanců SPD, KSČM a také Jaroslav Foldyna zvolený za ČSSD. Předseda SPD Tomio Okamura už dříve novinářům řekl, že ceny energií narostly, aniž pro to byl právní důvod, a měly by se vrátit na úroveň roku 2018.

Soud návrh označil za zjevně neopodstatněný. Byl prý na hranici projednatelnosti s ohledem na „absenci takřka jakékoliv argumentace, jež by byť jen teoreticky mohla vést Ústavní soud k závěru o naplnění podmínek pro zrušení cenových rozhodnutí“.

„Není přitom na Ústavním soudu, aby zcela suploval roli navrhovatelů a domýšlel vlastní argumentaci, na jejímž základě by napadené akty podroboval přezkumu,“ uvedla mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Stížnost spojená s návrhem jako svůj hlavní cíl zmiňovala „zajištění dostupné a bezpečné energie, zamezení energetické chudoby“. Úřad podle stěžovatelů ve dvou cenových rozhodnutích porušil energetický zákon, podle kterého má zejména chránit oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů. Kvůli rozhodnutím úřadu podle stížnosti stouply koncové ceny elektrické energie milionům lidí v Česku.

Rozhodnutí nepodepsali dva z pěti členů rady úřadu

Sporné cenové rozhodnutí nepodepsal člen rady ERÚ Rostislav Krejcar ani tehdejší předseda rady Vratislav Košťál. Krejcar tehdy řekl, že regulovaná část ceny za distribuci elektřiny, kterou ERÚ určuje, mohla být nižší. Košťál následně rezignoval na svoji funkci, odůvodnil to vzájemnými spory členů rady.

Regulovaná složka tvoří více než polovinu konečné ceny elektřiny a asi čtvrtinu konečné ceny plynu. Jsou v ní zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny také příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Druhou část konečných cen určují dodavatelé. Vláda přímý vliv na cenu nemá, ERÚ je nezávislým úřadem. Nepřímo může kabinet ovlivňovat ceny výběrem členů rady úřadu nebo stanovením energetické politiky.

Analytici už dříve odhadli, že během letošního roku mohou některým lidem vzrůst meziročně náklady na energie až o několik tisíc korun ročně. Důvodem je podle nich strmý růst velkoobchodních cen v loňském roce, způsobený mimo jiné zdražením emisních povolenek.