Hrad Pernštejn se po čtyřech stoletích opět ponoří do bitevní vřavy třicetileté války

Pernštejn - Hrad Pernštejn se na čas vrátí o čtyři sta let zpátky. V prostorách hradní sýpky dnes začíná mimořádná výstava mapující třicetiletou válku na Moravě. Na dosud největší moravské výstavě k tématu třicetileté války se sešly asi dvě stovky unikátních exponátů z celé republiky. Dvacet institucí tyto kousky historie výjimečně uvolnilo ze svých depozitářů. Konkrétní exponáty pojí pozoruhodná osobnost Kryštofa Pavla z Lichtenštejnu-Castelkornu.

„Tento muž je jedinečnou osobou, prostřednictvím které se dají shrnout dějiny celé třicetileté války na Moravě. Výstava je zaměřena na osobnosti té doby, se kterými se Kryštof Pavel z Lichtenštejnu-Castelkornu stýkal a přináší předměty, které se tehdy objevovaly v sídlech aristokracie nebo v jejich osobních sbírkách,“ dodává kurátor výstavy Michal Konečný.

Významný šlechtic, který se původně narodil v jižním Tyrolsku, zřejmě studoval u brněnských jezuitů, takže uměl česky. Což bylo zřejmě i klíčem k úspěchu někdejšího majitele hradu Pernštejn. Kryštof Pavel z Lichtenštejnu-Castelkornu se během třicetileté války uplatnil v bojích na českém území jako habsburský vojevůdce. Po skončení války se pustil do úřednické kariéry a nakonec se stal významným moravským zemským hejtmanem.

Video Rozhovor s Michalem Konečným, kurátorem výstavy
video

Rozhovor s Michalem Konečným, kurátorem výstavy

Mezi nejzajímavější exponáty, které se objeví na výstavě patří například nedávno nalezené polní lůžko, na kterém zemřel maršál Rombald VIII. Collalt, nebo osobní truhla Albrechta z Valdštejna. 

„My jsme se rozhodli, že každý rok budeme dělat zcela výjimečnou výstavu. Loni to byli rytíři řádu zlatého rouna. Navíc ta výstava také běží v kontextu akcí poslední doby, nedávno byla v Praze výstava věnovaná postavě Abrechta z Valdštejna,“ vysvětluje ředitel Národního památkového ústavu v Brně Petr Kroupa.

Válečná vřava pronikne o víkendu z hradní sýpky i do života Pernštejnu, který je sám o sobě exponátem pamatujícím třicetiletou válku. V roce 1646 ho neúspěšně dobývali Švédové.

„Třicetiletá válka vtrhne i na všechna nádvoří, diváci uvidí dobývání brány, vojenský tábor, rabování vesnice, takže je na co se těšit,“ říká kastelán Zdeněk Jakub Škrabal.

Součástí výstavy je také zpřístupnění hradního barbakánu, odkud mušketýři hájili hrad před švédskými dobyvateli. Je to historicky poprvé, kdy sem budou moci návštěvníci hradu vkročit.