Celníci objevili 18 ohrožených papoušků

Brno - Celý příběh začal v květnu, když celníci našli nelegálně převážené papoušky při silniční kontrole na dálnici D2 poblíž Lanžhota. Tento případ byl však jen „kapkou v moři“. Celníci zjistili, že pašování vzácných exemplářů ohrožených druhů papoušků organizovala skupina pašeráků působící ve více státech Evropské unie. Pátrání se ze silnic a dálnic rozšířilo přímo na nelegální chovatele ptáků.

Celníci uskutečnili několik domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor. Při tom našli celkem 14 papoušků, další čtyři papoušky našli při silniční kontrole. Ptáci byli přepravování s falešnými doklady. Jednalo se o několik papoušků rodu amazoňan a ara.

Všechny druhy zadržených papoušků patří ke kriticky ohroženým a jsou proto zařazeny do přílohy CITES I (Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) a dalších unijních předpisů. Na případu s celníky spolupracovali také inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP), kteří uvedené exempláře převzali. Podle jejich vyjádření se hodnota jednotlivých papoušků na nelegálním trhu může pohybovat v řádech statisíců až milionů korun.

Video Celníci našli ohrožené druhy papoušků (záběry celníků)
video

Celníci našli ohrožené druhy papoušků (záběry celníků)

„Ta cena je opravdu nevyčíslitelná, hlavně chovatelská, tito ptáci nejsou vůbec předmětem klasického obchodu, maximálně si je občas vyměňují zoologické zahrady,“ říká Viktor Tukač z Veterinární a farmaceutické univerzity.

Zvláště druh ara kobaltový má prakticky nevyčíslitelnou hodnotu. Žije pouze ve dvou lokalitách v severovýchodní Brazílii a ve volné přírodě se jeho populace odhaduje přibližně na 700 jedinců. Tento papoušek je jedním z nejohroženějších živočišných druhů na světě - v přírodě jich je ještě méně než například pand velkých nebo goril nížinných.