Konec bentonitu v Ivančicích na Brněnsku?

Ivančice - Po deseti letech sporů o horninu, která se v tamní rekreační oblasti těžila, ale nedotěžila, je město nejblíže k uzavření celé kapitoly. Podle nového průzkumu, který radnice zaplatila není vzácná hornina tak kvalitní jak se čekalo. Na základě dokumentu tak chce radnice požádat ministerstvo průmyslu, aby ložisko odepsalo.

Bentonit – tato vzácná jílovitá hornina vzbuzuje v Ivančicích vášně už více než deset let. Přestože nebylo jasné kolik bentonitu v ivančickém ložisku zůstalo, bylo velkým lákadlem pro těžební společnosti. Poslední nabídka, která padla před rokem, byla na necelých 5 milionů korun pro město. Obyvatelé Ivančic a okolí ale zasypali radnici peticemi. Jediná cesta k bentonitu totiž vede přímo středem parku, kterého se místní nechtějí vzdát.

„Pokud by se obnovila těžba, tak veškerá doprava by procházela přes už rekonstruovaný park, nahoře nad parkem je i zahrádkářská osada, která by bohužel musela být zničena, je tam nádherný les a spousta chráněných druhů rostlin a živočichů,“ shrnuje obavy lidí z okolí Petr Husár, zástupce občanského sdružení Marsilka.

Radní si proto po letech hádek chtěli nad věcí umýt ruce a zaplatili na začátku roku průzkum odborné firmy kolik bentonitu ještě na Réně zbývá a pokud to půjde nechat ložisko vyškrtnout ze seznamu. Výsledky průzkumu dostal na stůl vedoucí odboru životního prostředí Milan Halúzka před čtrnácti dny. „Na základě té studie vyplývá, že není tak kvalitní jak se prezentovalo a druhá věc je mocnost té vrstvy, která je relativně tenká pod velkou vrstvou té horniny nad ní,“ vysvětluje Halúzka hlavní výstupy průzkumu.

Co je to bentonit?

Je to reziduální (zbytková) hornina vznikající zvětrávacím procesem sopečných hornin, velmi jemnozrnný jíl se značnou absorpční schopností. Použití je dost všestranné, chovatelství (podestýlka), čištění odpadních vod (pohlcovač ropných látek), ve slévárenství pro syntetické formování směsi, stavebnictví (těsnící hmoty), jako přísada do keramických hmot a nátěrových hmot, ve farmacii (přísada do mastí), potravinářství (např. čiření vína) a dokonce zemědělství. Dobývací prostory vyhrazeného nerostu bentonitu v České republice dosahují 187,83 ha. Ivančické ložisko představuje 3,9% z celkové plochy všech dobývacích prostorů u nás. Podle jakosti je ivančický bentonit zařazen do skupiny vhodné pouze pro průmyslové využití ve slévárenství.

Radnice už má dokonce souhlas s odpisem ložiska od ministerstva životního prostředí a ještě důležitější podpis brněnského báňského úřadu. Teď zbývá získat poslední razítko. „My jsme prakticky determinováni čekat jak rozhodne ministerstvo průmyslu a obchodu zda zbytek zásob bude odepsán nebo nikoli,“ říká místostarosta Ivančic Jaroslav Pospíchal.

Ivančický bentonit, i když je méně kvalitní, by se mohl využívat ve stavebnitví jako například těsnící materiál. Místní ale doufají, že přednost před jejich parkem nedostane.

 „Myslím si, že pro všechny obyvatele Ivančic by bylo důležité, aby se to uvedlo do původního stavu, protože to byl krásný areál a pořádalo se tam spoustu akcí a myslím si, že pro rodiče s dětma by to byla využitelná věc,“ říká maminka, která se do parku šla projít s kočárkem.

Dopis pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR odešel z ivančické radnice včera. Definitivní slovo o budoucnosti areálu by tak mělo padnout do několika týdnů.