Ombudsman: Policisté při umístění lidí do cel stále chybují

Brno - Policisté lidem zadrženým v celách často zbytečně odeberou všechny osobní věci a nedostatečně je poučí o jejich právech. Vyplynulo to z velké kontroly, kterou v celách provedla kancelář ombudsmana. Od poslední podobné kontroly v roce 2006 se situace sice zlepšila a ombudsman nezjistil žádné kruté či ponižující zacházení, některé nedostatky ale stále přetrvávají.

Ombudsman Pavel Varvařovský kritizuje například postup některých policistů, kteří lidem v celách odebírají třeba hodinky a brýle a další osobní předměty. V každém individuálním případě by ale měli hodnotit, zda je věc nebezpečná a zda může ohrozit život nebo zdraví zadržených.

Problémy jsou i v nedostatečném materiálním vybavení cel. Někde chybí třeba matrace a kvalitní přikrývky. Ombudsman poukázal také na to, že v některých celách není zaveden režim denního a nočního, tedy mírnějšího, svícení, což může způsobit spánkovou deprivaci.

Video Telefonát Evy Lípové
video

Telefonát Evy Lípové

Pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv provedli 126 návštěv policejních cel. Konaly se vždy bez ohlášení a v různou denní a noční dobu. Ombudsman se zaměřil na dodržování práv zadržených lidí a podmínky v celách. Stejně jako v roce 2006 zůstal problém v nedostatečném poučování lidí umístěných v celách. Kancelář ombudsmana upozorňuje také na obecně nízké povědomí veřejnosti o právech, která má člověk, když se dostane do policejní cely.