Nezkolaudovaná elektrárna dodává elektřinu do sítě

Bystřice pod Hostýnem - Solární elektrárna v Bystřici pod Hostýnem bez kolaudace má problém, stavební úřad vyzval k přerušení její činnosti. Elektrárna sice má smlouvu na prodej elektřiny, chybí jí ale platné kolaudační rozhodnutí. Platnost licence vydané provozovateli elektrárny na základě chybných dokumentů nyní prověřuje Energetický regulační úřad.

Investor použil v poslední době stále častěji využívaného institutu takzvaného autorizovaného inspektora. Ten provoz elektrárny povolil. Solární panely tak mohou na okraji Bystřice pod Hostýnem už klidně provozovateli elektrárny vydělávat. Elektrárna je navíc zapojena v distribuční síti a od 12. ledna má i smlouvu na prodej elektřiny. Stavební úřad v Bystřici chce ale vystavit elektrárně stopku. Podle úředníků totiž překročil autorizovaný inspektor své kompetence.

„Inspektor není podle stavebního zákona oprávněn toto povolení vydat, proto stavební úřad v Bystřici pod Hostýnem vlastníka stavby vyzval k okamžitému zastavení užívání,“ říká Barbora Janečková z Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem.

Pro stavební úřad je tak elektrárna stále jen rozestavěnou stavbou. Její provozovatel ji dosud nezkolaudoval, ani nepožádal o povolení k předčasnému užívání.

O budoucnosti elektrárny rozhodne Energetický regulační úřad

Úřad sice původně vydal licenci, teď ale zahájil přezkumné řízení a Ministerstvo pro místní rozvoj požádal o prověření činnost inspektora. Výsledkem může být odnětí licence k provozování elektrárny, v případě úmyslného pochybení by provozovateli navíc hrozila i vysoká sankce od Státní energetické inspekce.

Solární elektrárna v Bystřici pod Hostýnem
Solární elektrárna v Bystřici pod Hostýnem