Tip na výlet: Rakoveckým údolím za bledulemi a Kelty

Račice-Pístovice - Příroda se letos začala ze zimního spánku probouzet o něco dříve než v předchozích letech. A to láká lidi k vycházkám do přírody. O tom, že les už nespí tak docela zimním spánkem, se můžete přesvědčit třeba v Rakoveckém údolí. K vidění tam jsou celá pole divoce kvetoucích, ale chráněných(!) bledulí jarních. Zejména díky nim, ale i dalším chráněným druhům by tam od příštího roku měla vzniknout přírodní rezervace. Rakovecké údolí je běžně přístupné a vede jím dokonce naučná stezka.

Neváhejte se do Rakoveckého údolí vypravit, výlet to není nijak dlouhý, rozhodnete-li se jít po naučné stezce, ujdete při něm asi 10 kilometrů, a navíc ho můžete absolvovat od jara do podzimu. Vždy tam bude co k vidění. Ale jen právě v tuto chvíli můžete vidět údolí pokryté trsy bledulí.

Z Račic-Pístovic, Bukovinky nebo vlastní cestou

Video Reportáž Kateřiny Sobotkové o bledulích v údolí Chlébského potoka (natočeno 2006)
video

Reportáž Kateřiny Sobotkové o bledulích v údolí Chlébského potoka (natočeno 2006)

Reportáž Kateřiny Sobotkové o bledulích v údolí Chlébského potoka (natočeno 2006)

Jaroslav Možný z Odboru ŽP JMK o Rakoveckém údolí

Do Rakoveckého údolí se dostanete z Bukovinky po modré turistické značce nebo z Račic-Pístovic po červené. Údolím vede i cyklostezka vhodná spíše pro trekingová a horská kola. Rozhodnete-li se zvolit nejkratší možnou cestu, můžete do údolí sejít i po lesních cestách ze silnice spojující obě jmenované obce. Ale pamatujte, že potok Rakovec, který dal údolí jméno, vede kaňonem, takže vracet se budete do kopce.

Pokud se vydáte po pravém břehu Rakovce, můžete vidět mokřady, které potok lemují. Po pravé straně skály dokreslují kaňonovitý tvar údolí. Voda v potoce je velmi čistá, proto je domovem mnoha druhů živočichů. Mimo jiné i raka říčního. Budete-li mít štěstí, můžete narazit i například na čolka nebo ledňáčka. Při cestě zpět proti proudu se naučná stezka odchyluje od potoka a vede návštěvníky přes louky, které jsou zvláště v květnu oázou pro mnoho motýlů, kteří se v údolí zabydleli. Jestli vyrážíte právě za zmiňovanými bledulemi, najdete je v nejzápadnějším bodu naučné stezky proti proudu Rakovce.

Keltské oppidum Černov

Kopec Černov nad údolím obývali Keltové, dodnes jsou tam patrné zbytky jejich hradiska. Podle archeologických nálezů se jedná o jedno z nejstarších míst obývaných Kelty na Moravě.  Keltové se na kopci zabydleli asi 400 let před n.l. Pozdější nálezy ukazují, že Kelty na tomto území nahradili Slované. Nejen s Kelty je ale spojeno Rakovecké údolí. Na koci 2. světové války tam došlo k výsadku partyzánského oddílu Jermak.  

Bledule jarní

V České republice se přirozeně vyskytuje ve vlhkých lesích (hlavně v luzích a v suťových lesích) a na vlhkých loukách od nížin do hor. Platí to ale jen pro Čechy a západní Moravu. V karpatské části Moravy je nepůvodní, najdeme zde jen populace zplanělé ze zahrádek. Na jihu Moravy je vedle Rakoveckého údolí další významná lokalita s bledulí jarní, údolí Chlébského potoka nedaleko Nedvědice.

zdroj: Wikipedie

Údolím vede naučná stezka
Údolím vede naučná stezka
Více fotek
  • Údolím vede naučná stezka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2401/240075.jpg
  • Meandrující tok vytváří v zákrutech klidné tůně autor: Jaroslav Možný, zdroj: Odbor životního prostředí JMK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2401/240070.jpg
  • Zbytky keltského osídlení zdroj: www.jizni-morava.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2402/240107.jpg