Železniční trať z Vidnavy do Velké Kraše se zatím rušit nebude. Sloužit by mohla k dopravě kaolínu

Ministerstvo dopravy zastavilo řízení o zrušení regionální dráhy z Vidnavy do Velké Kraše. Správa železnic stáhla svou žádost kvůli záměrům soukromé společnosti vozit po trati vytěžený kaolín. Vlaky mezi Vidnavou a Velkou Kraší přestaly jezdit v roce 2010. Správci železnic se ji pak pokoušeli marně prodat.

Železniční trať z Vidnavy do Velké Kraše
Zdroj: ČT24

Železniční doprava mezi Vidnavou a Velkou Kraší utichla před deseti lety. Od té doby se Správa železnic pokusila čtyři a půl kilometru dlouhou trať několikrát prodat, ale marně. Loni v lednu proto požádala ministerstvo dopravy o její zrušení.

Teď ale nastala změna, našel se zájemce o využití železnice. „Správa železnic obdržela doklady o průzkumech v souvislosti s podnikatelským záměrem těžby kaolínu, který je spojen s potřebou kolejové dopravy na této trati,“ vysvětlila mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Projekt těžby kaolínu je teprve na začátku

O znovuobnovení těžby kaolínu projevila zájem zlínská společnost. „My jsme to iniciovali z toho důvodu, že na základě dopravní obslužnosti surovinu není možné vozit jinak než po železnici a v podstatě jsme se dohodli s místními starosty na zachování trati,“ řekl jednatel společnosti Basic Capital Jan Berger.

Podle starostů je záměr na samém počátku. „Není ještě řečeno, že se kaolín těžit bude, na to je třeba spoustu projektů a různých vyjádření,“ řekl starosta Velké Kraše Zdeněk Zátopek (nestr.). „Vyřizuje se teprve nějaké stavební povolení, bude se řešit minimálně malá EIA, takže zatím je to všechno v počátcích,“ vysvětlil starosta Vidnavy Rostislav Kačora (nestr.)

S větší rekonstrukcí trati se zatím nepočítá 

Pokud by se těžba kaolínu obnovila, musela by projít rekonstrukcí také trať. Nad jejím technickým stavem a také nad tím, kdo by rekonstrukci provedl, panují nejasnosti. „Na trať nikdo skoro jedenáct let nesáhl. Ty pražce jsou v mnoha věcech shnilé. Mám vážnou obavu, že to ty nákladní vagóny neunese a část tratě bude třeba opravit,“ řekl starosta Velké Kraše. „Není pravda, že trať je nepoužitelná, že by obnovení stálo miliony korun. Ta trať je vedená jako veřejná a musí být připravená a schopná provozu, je to možná otázka statisíců,“ míní starosta Vidnavy.

Zásadnější opravy dráhy nepředpokládá ani Správa železnic. „Případnou větší rekonstrukci může zajistit až následný nový vlastník s ohledem na své aktuální potřeby,“ sdělila její mluvčí.

Investor má v plánu získat všechna povolení do konce roku 2021 a poté začít pracovat na obnovení těžby kaolínu. Pak by se na železnici mezi Velkou Kraší a Vidnavou vrátila nákladní doprava. S návratem osobní dopravy se ale nepočítá.