Vodohospodáři upouštějí Nové Mlýny. Mokřady a tůně v oboře Soutok potřebují vodu

Vodohospodáři začali na žádost lesníků zaplavovat lužní les v oboře Soutok u Břeclavi. Voda z Novomlýnských nádrží má nahradit jarní záplavy, doplnit drobné toky, mokřady a tůně a zlepšit v místě podmínky pro rostliny i živočichy.

Vodní dílo Nové Mlýny
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Lužní les vzhledem ke klimatické změně spotřebuje k přežití více vody, než je roční úhrn srážek na jižní Moravě. Obora Soutok leží v jejím nejjižnějším cípu na hranicích se Slovenskem a Rakouskem. Podle vodohospodářů je sice obecně řada toků na polovině průměrného stavu průtoků, únorové deště ale zachytily vodní nádrže.

„Vodu z Novomlýnských nádrží teď můžeme využít pro environmentální účely. Znamená to, že zvýšíme odtok z přehrady a prostřednictvím Dyje a soustavy kanálů dostaneme několik set tisíc kubíků vody do lužních lesů v oboře Soutok, která je už několik let po sobě sužována nedostatkem vody,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Hladina v nádrži se může snížit téměř o půl metru

Odtok z Novomlýnských nádrží vodohospodáři zvýšili na osmdesát až devadesát metrů krychlových za vteřinu, přičemž ještě v pondělí z nádrže odtékalo asi osmnáct metrů krychlových za vteřinu. Na původní hodnotu vrátí odtok ve čtvrtek.

Hladina v nádrži se kvůli tomuto kroku může snížit až o čtyřicet centimetrů. „Opatřením docílíme významného posílení vodního režimu v oblasti a k omezení negativního vlivu sucha,“ říká Gargulák s tím, že obdobnou manipulaci vodohospodáři provedli i loni a v roce 2017. Rok 2018 byl ale podle něj natolik suchý, že ke zvýšení odtoku z nádrží přistoupit nemohli.

Pokles hladiny spodních vod je v oboře znát 

„Pro nás je každá trocha vody, která se dostane do lužních lesů, vždycky vítaná. Bohužel teď se deficit prohlubuje. Pokles hladiny spodních vod je znatelný, až dva a půl metru. A má to vliv jak na faunu, tak i na flóru,“ uvedl ředitel Lesního závodu Židlochovice Lesů ČR Miroslav Svoboda.

Soutok je unikátní přírodní lokalita, kde se stýkají Dyje, Morava a Kyjovka. Jsou zde lužní lesy či louky se starými duby. Obora slouží k chovu jelení a dančí zvěře a divokých prasat, její rozloha je přes čtyři tisíce hektarů.

Do budoucna plánují lesníci s Povodím Moravy vybudovat nový objekt na Dyji, který by umožnil v této lokalitě lepší zásobování vodou. Do té doby budou vypomáhat dál Novomlýnské nádrže.