Oblast soutoku Moravy a Dyje by se mohla stát CHKO. Lesníkům se to ale moc nelíbí

Obce na Břeclavsku budou znovu jednat o možném vyhlášení chráněné krajinné oblasti na soutoku Moravy a Dyje. Unikátní lokalita s lužními lesy patří do soustavy Natura 2000. Jednání o CHKO v roce 2010 zkrachovala právě kvůli nedohodě obcí v okolí oblasti. Ministerstvo životního prostředí tak plán shodilo ze stolu.

Už od dětství trávil Filip Šálek v lužních lesích na Břeclavsku veškerý volný čas. Založil sdružení Lužánek a lesní mateřskou školu. Před devíti lety se i poprvé aktivně zajímal o možné vyhlášení jemu známé krajiny jako chráněné krajinné oblasti. „Tím, jak jsem studoval lesnictví a všeobecnou ochranu přírody, začal jsem si uvědomovat, že tady není něco v pořádku,“ vysvětlil Filip Šálek.

Možnost větší ochrany krajiny teď znovu zvažuje i vedení Břeclavi. O vyhlášení CHKO už město v minulosti usilovalo, ale nevyšlo to. „Neprošel plán na smluvní ochranu přírody v oblasti soutoku a návazných území, tak chceme řešit, co bude dál,“ řekl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška (nez.).

V rámci České republiky jde podle ochránců o unikátní území s chráněnými rostlinami i živočichy, jako je roháč obecný nebo tesařík obrovský. „Je to území, které se táhne od soutoku Moravy a Dyje. Pak je přerušené Břeclaví a dál se ty lužní lesy táhnou až vlastně k CHKO Pálava,“ popsal Vladan Riedl z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Lesníkům by ochrana ztížila hospodaření

V současnosti hospodaří na většině zmiňovaného území Lesy České republiky. Lesníci se naopak obávají, že by jim vyhláška bránila v řádném hospodaření. „Veškeré lesy, které by se staly součástí chráněné krajinné oblasti, by spadaly do první a druhé zóny, kde je zákaz některých činností. Využívání intenzivních technologií, biocidů,“ řekl ředitel lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda.

O návrhu bude vedení Břeclavi s okolními obcemi jednat v pátek 21. června. Souhlas všech obcí je důležitý pro další postup Ministerstva životního prostředí. Pokud se shodnou, připraví dokumenty pro vznik chráněné oblasti.