V centru Ostravy vzniknou dvě moderní budovy. Univerzitě mají přilákat zahraniční studenty

Ostravská univerzita (OU) na jaře zahájí stavbu dvou nových moderních budov na výstavišti Černá louka v centru města. Nový campus škole umožní nejenom výuku nových předmětů, ale vedení univerzity doufá, že přiláká i další studenty ze zahraničí. Za jednu miliardu korun by do roku 2022 měla v areálu vzniknout nová Fakulta umění a zázemí pro sportovce. Další úpravy okolí pak plánuje i magistrát.

Podle rektora OU Jana Laty předá škola staveniště zhotoviteli během následujících dvou týdnů. „Stavba musí být hotova do dvou let. Předpokládáme, že v září 2022 budou otevřeny i některé nové obory, jak na Fakultě umění, tak na Pedagogické fakultě,“ řekl rektor.

Podle vedení školy nabídnou obě stavby špičkové zázemí. Nové sportoviště by mělo sloužit nejenom studentům, ale i obyvatelům Ostravy, nabídne však i další možnosti. „Bude tam zázemí pro kinantropologický výzkum (studium pohybové činnosti),“ doplnil Lata.

Rektor: Bude to výjimečné pracoviště

V objektu má být i magnetická rezonance, která umožní zkoumat vliv různých pohybů. Podle rektora tam bude i skvěle vybavený takzvaný vědecký byt, který bude sledovat řadu fyziologických funkcí u lidí. „To je věc, která je skutečně výjimečná,“ podotkl.

Druhá budova, ve které bude sídlit Fakulta umění, zase nabídne komorní sál pro 250 posluchačů. Komorní sál s kvalitní akustikou zatím v Ostravě chybí.

Parkování pro 155 aut

Na projektu s univerzitou spolupracuje i magistrát, který škole věnoval pozemky v hodnotě 42 milionů korun. Město zaplatí i 117 milionů za výstavbu podzemních garáží se 155 místy. Podle náměstkyně primátora Zuzany Bajgarové (ANO) stavba sice nebude znamenat výrazná dopravní omezení, ale ze staveniště se bude muset odvézt velké množství zeminy.

„Pomáhá nám to (výstavba) také zahustit město, protože ta hustota osídlení a vůbec výstavby ve městě je v Ostravě velmi slabá a potřebujeme i toto řešit.“

Tomáš Macura (ANO)

primátor Ostravy

Problém by mohl být zejména s průjezdem velkých automobilů a techniky, magistrát tak začne vybírat nejvhodnější trasy. Přestože výstavbu podzemních garáží hradí město Ostrava, vše bude vznikat jako jedna stavba s jedním generálním dodavatelem. „Práce by tak na sebe měly bezprostředně navazovat,“ řekla Bajgarová. 

Dlouho se nevědělo, jaké využití  bude lokalita mít

Přípravné práce související s výstavbou nového areálu už podle redaktorky ČT Pavly Daňkové začaly. Mizí už například tramvajová smyčka a přesunout se bude muset i zábavní areál, městečko Miniuni.

Podle primátora Tomáše Macury (ANO) stála v lokalitě ještě před 130 až 150 lety velká halda a vedle také šachta. Město budoucnost území řešilo několikrát. Hluchý prostor v centru města ale neměl desítky let jasnou koncepci. „My jsme s panem rektorem Latou tudy před čtyřmi lety procházeli. Ten nápad vznikl celkem spontánně a tehdy jsme tomu nedávali velkou šanci,“ vzpomíná Macura. 

Celé území bude plynule navazovat na zónu u řeky Ostravice, u které se objeví i odpočívadla. Upravit by se mělo i nábřeží a komunikace kolem řeky, která by měla primárně sloužit chodcům nebo cyklistům.