Lékařská fakulta v Ostravě s žádostí o akreditaci neuspěla. Absolventi by povolání údajně nezvládli

Lékařská fakulta Ostravské univerzity neuspěla s první žádostí o akreditaci pro klíčový obor Všeobecné lékařství. Neprošla přes ministerstvo zdravotnictví, které jako regulátor akreditační spis posuzovalo.  Podle něj by budoucí absolventi nebyli řádně připraveni na výkon povolání lékaře. Fakulta zatím nemůže přijímat budoucí mediky a to také kvůli dřívějším pochybením v přijímacím řízení, kvůli kterým už byl odvolán děkan Arnošt Martínek.

Odvolaný děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

Akreditační spis, který vedení Ostravské univerzity poslalo k posouzení na ministerstvo zdravotnictví, u komise neuspěl. Absolventi magisterského studia takto koncipovaného programu by podle resortu nebyli připraveni k výkonu regulovaného povolání lékaře. 

„Ze stanovisek, která ministerstvo zdravotnictví obdrželo od České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České lékařské komory, vyplývá, že magisterský studijní program Všeobecné lékařství v prezenční formě studia nesplnil potřebné požadavky k udělení akreditace,“ stojí ve vyjádření ministerstva zdravotnictví. 

Náprava bude stát miliony

Podle pověřeného děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Václava Procházky byly v drtivé většině namítány otázky personálního vybavení, které na fakultě je. „Buď to byli garanti vyššího věku nebo nižší publikační činnost,“ uvedl Procházka. 

Ostravská univerzita se tímto problémem začala zabývat hned, jak obdržela vyjádření od ministerstva zdravotnictví.  Tým vyučujících a garantů vedení školy už rozšířilo o zhruba dvacet nových odborníků, což si v rozpočtu vyžádá sedm až osm milionů korun ročně navíc.

„V minulosti univerzita pomáhala Lékařské fakultě při přestavbě nové budovy, pomáhala Fakultě sociálních studií a nepochybuji o tom, že univerzita a ostatní děkani budou souhlasit s tím, že finančně pomohou Lékařské fakultě.“

Jan Lata

rektor Ostravské univerzity

Druhá verze možná už příští týden

Škola momentálně na doplňování akreditačního spisu pracuje. „Předpokládáme, že to vyjádření bude hotové během tohoto týdne. A s panem rektorem máme schůzku příští týden na kolegiu rektora, které bude v pondělí, a odpověď ministerstvu bychom měli zasílat v úterý příští týden,“ řekl Procházka.

Opravený spis poté regulátor opět posoudí. Kvůli dlouhým lhůtám pro udělení akreditace se dokument zřejmě nestihne vyřídit do řádného termínu přijímacího řízení na Lékařské fakultě. Podle redaktora ČT Tomáše Indreie však v případě získání akreditace existuje možnost pozdějšího konání přijímacích zkoušek.