„Výuka na lékařské fakultě je dobrá. Pochybení při přijímačkách opravíme,“ říká rektor Ostravské univerzity Lata

Rektor Ostravské univerzity Jana Lata řekl, že výuka i kvalita absolventů lékařské fakulty je dobrá. Zároveň přiznal, že se při přijímacím řízení staly chyby, ke kterým už ale v budoucnu údajně docházet nebude. Reagoval tak na rozhodnutí rady Národního akreditačního úřadu (NAÚ), že zahájí kroky k omezení akreditace magisterského studijního programu všeobecné lékařství. Ostravská univerzita kvůli tomu nebude moci do tohoto oboru přijímat nové studenty. 

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

Důvodem zahájení správního řízení jsou pochybení v přijímacích zkouškách, která zjistila kontrola NAÚ. Fakulta údajně po dobu devíti let nabírala nové studenty nestandardním způsobem.

Na lékařskou fakultu (LF) se tak údajně dostali desítky studentů, kteří nesplnili minimální počet bodů pro přijetí. Jeden z přijatých studentů dokonce skončil na více než 800. místě. Čtyřicet až šedesát procent studentů bylo přijato na odvolání. 

Úřad zároveň podle rozhodnutí rady zkontroluje kvůli pochybení z minulosti i přijímací řízení do všech studijních oborů ostravské medicíny. Náhodně vybere i obory na ostatních fakultách Ostravské univerzity.

Zřejmě nejde o pochybení jednoho člověka

Podle místopředsedy NAÚ Ivana Barančíka probíhají odvolací řízení na všech školách a nejde o nic neobvyklého, za důležité považuje to, jakým způsobem odvolání proběhlo a s jakým výsledkem. Odvolací řízení na lékařské fakultě v Ostravě však byla podle něj nestandardní.

„To kontrolované období je devítileté, za tu dobu se ve vedení fakulty i univerzity vystřídalo více osobností, to znamená, že to zatím nevidíme jako pochybení jednotlivce.“

Ivan Barančík

místopředseda NAÚ

„Dle našeho názoru byl postup příjímacího řízení v souladu se zákonem. Samozřemě akceptujeme připomínky komise NAÚ, který shledal v odvolací fázi přijímacího řízení nedostatky,“ řekl děkan LF Ostravské univerzity Arnošť Martínek. 

Podle Barančíka se v tuto chvíli nedá říct, jak dlouho bude správní řízení probíhat. „Je tam ještě opravný prostředek proti rozhodnutí, takže časově nedokážu odhadnout, jestli to bude měsíc, dva, půl roku nebo rok,“ doplnil. Právě proto proběhne kontrola i na ostatních fakultách, aby se zjistilo, zda nejde o systémové pochybení.

 NAÚ: Ukažte výsledky

Rektor Lata už ve čtvrtek řekl, že systém příjímacích řízení na LF je už v tuto chvíli nastaven správně. NAÚ tak po vedení Ostravské univerzity i fakulty bude chtít předložit důkazy o provedených krocích. Zároveň bude požadovat možnost nahlédnout do výsledků přijímaček v letošním roce, což podle Barančíka nebylo předmětem kontroly. 

„Jsme si všichni vědomi, že díky pochybení na lékařské fakultě budeme pod drobnohledem NAÚ i veřejnosti a my si nemůžeme dovolit jakoukoliv chybu. Přijímací zkoušky na Ostravské univerzitě jsou nejčistší ze všech přijímacích zkoušek na univerzitách v České republice,“ řekl Lata. 

Rektor univerzity už navrhl akademickému senátu odvolání děkana zdejší medicíny Arnošta Martínka v souvislosti s pochybením při přijímání studentů. Martínek připomněl, že kontrola NAÚ nezjistila pochybení jednotlivce. A k tomu, zda přijme odpovědnost za pochybení, se nevyjádřil. 

Platnost akreditace příští rok vyprší

Místopředseda NAÚ Barančík řekl, že by bylo možné programu odebrat akreditaci. To by však bylo zbytečné, protože všeobecnému lékařství akreditace stejně vyprší už příští rok a fakulta ji bude muset získat znovu. 

„Věřím tomu, že akreditaci dostaneme a že výuka všeobecného lékařství bude pokračovat,“ řekl rektor. Připomněl, že v opačném případě by to byla pro Moravskoslezský kraj špatná zpráva. Podle Laty totiž řada absolventů často zůstává v regionu, ve kterém studovala, a lékařů je podle něj v regionu už teď nedostatek. 

To potvrzuje i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO), zároveň řekl, že kraj v tuto chvíli do správního řízení vstoupit nemůže a ani nechce. „Musíme počkat na ten proces, který proběhne. Jsem toho názoru, že pochybení u příjímacího řízení nemůže mít vliv na to, že se kolektivně potrestá celá fakulta nebo univerzita,“ řekl hejtman. 

 Vondrák připomněl, že zatím nezazněla výtka k tomu, jak se na lékařské fakultě učí, což je podle něj klíčové. „Problém přijímání studentů mi nepřipadá tak zásadní, aby byla odebrána akreditace,“ doplnil.