Podle investora Šantovky Tower ochranné pásmo neexistuje. Rozhodnout musí kraj

Společnost Office Park Šantovka se odvolala proti rozhodnutí stavebního odboru olomouckého magistrátu, který v listopadu znovu potvrdil existenci ochranného pásma v okolí městské památkové rezervace. V této části města chce firma postavit výškovou budovu Šantovka Tower, což ale podle ministerstva kultury ochranné pásmo nepřipouští. Developer ale tvrdí, že magistrát své rozhodnutí špatně zdůvodnil, odvolání posoudí krajský úřad. Město o tom informovalo na úřední desce. 

Vizualizace Šantovka Tower v Olomouci
Zdroj: projekt Šantovka

Podle ministerstva kultury není možné v ochranném pásmu městské památkové rezervace stavět výškové budovy. Existenci takové zóny ale firma Office Park Šantovka dlouhodobě zpochybňuje a tvrdí, že 76 metrů vysoký věžák v památkově chráněném území stát nebude. 

Společnost požádala olomoucký magistrát, aby celou záležitost objasnil, jeho úředníci už v říjnu 2017 rozhodli, že pozemky pro Šantovka Tower jsou na území ochranného pásma rezervace. Podle magistrátu bylo toto pásmo řádně vyhlášeno 27. července 1987. 

Developer má však na celou situaci jiný názor. Podle jednatele firmy Richarda Morávka bylo ochranné pásmo přiřazeno k městské památkové rezervaci, jejíž vyhlášení v roce 1971 nebylo zveřejněno ve sbírce zákonů, tudíž ani právně nevznikla. Rezervace prý byla správně vyhlášena až v roce 1987, ale už bez ochranného pásma. 

Nemůžeme přezkoumat třicet let staré rozhodnutí MěNV, tvrdí radnice

Morávek se odvolal ke krajskému úřadu a tvrdí, že magistrát při posuzování nové žádosti nepostupoval správně. Argument, že radnice nemá oprávnění zpětně přezkoumávat rozhodnutí městského národního výboru z roku 1987, podle něj neobstojí. Magistrát se údajně nesprávně opřel o dřívější verdikt Nejvyššího správního soudu (NSS).

NSS podle developera v jiném sporu rozhodl o právní existenci kulturní památky, zatímco v Olomouci se pře týká existence ochranného pásma památkové rezervace. Morávek argumentuje tím, že právní regulace ochranných pásem se od kulturních památek výrazně liší. Závěry NSS tak prý nelze použít při určení právního vztahu k ochrannému pásmu.

Regulaci už dříve zrušil soud

Zákaz stavby výškových budov v ochranném pásmu památkové rezervace v Olomouci se promítl v územním plánu z roku 2014. Regulaci ale posléze zrušil soud, podle kterého je třeba povolenou výšku nových staveb u centra Olomouce v územním plánu lépe zdůvodnit. Zastupitelstvo ale změnu územního plánu, která by stavbě Šantovky Tower zabránila, neprojednalo. 

O stavbě třetího věžáku v Olomouci se mluví už několik let. Nesouhlasí s ní památkáři a někteří odborníci, podle kterých by poškodila historické panorama města. Společnost Office Park Šantovka tvrdí opak. V létě firma získala pro svůj projekt územní rozhodnutí, což je důležitý předstupeň pro získání stavebního povolení.