Brněnská Kamenná kolonie

Obyvatele legendární čtvrti Kamenka čeká krok do moderní doby: Nový vodovod

Obyvatelé Kamenné kolonie v Brně se po letech zřejmě dočkají vlastních vodovodních přípojek. Městská část Brno-střed chce aktualizovat odložený projekt, který výstavbu vodovodní sítě řešil. Potřeba je to i kvůli havarijnímu stavu potrubí. To bylo stejně jako celá čtvrť postavené nelegálně chudými dělníky ve třicátých letech.

 

Milan Ryšavý dostává fakturu od vodáren každý půlrok. Jmenovitě je sice určená jen jemu, sám by ji ale zaplatit nezvládl. Z odběrného místa na jeho jméno totiž čerpá vodu dalších 34 domácností v Kamenné kolonii. Vlastní vodovodní přípojku totiž nemají.

„Všichni lidé si odečtou ty svoje dílčí vodoměry, sejde se to u mě, já to spočítám, kolik je potřeba zaplatit,“ popsal obyvatel Kamenné kolonie Milan Ryšavý.

Ke sto let starému vodovodu není dokumentace

Oběhnout každý půlrok všechny obyvatele je celkem náročné, a stejně tak od nich dostat všechny peníze včas. Jde o desítky tisíc korun. Za případné nedoplatky je zodpovědný právě Milan Ryšavý. Změnit tento postup ale není za současného stavu vodovodu možné.

„Za tím odběrným místem jsou rozvody, které byly vybudovány svépomocí, neexistuje od nich žádná dokumentace, nikdo neví, kudy vedou,“ vysvětlila Renata Hermanová z Brněnských vodáren a komunikací.

Po mnoha letech by se teď místní obyvatelé mohli dočkat vlastních vodovodních přípojek. Vedení městské části Brna-středu se rozhodlo oprášit starý projekt na novou vodovodní síť. „Prověřují se technické možnosti, jak v těch úzkých uličkách a jakým způsobem a do jaké míry potrubí zahloubit,“ řekl tamní starosta Martin Landa (Žít Brno).

Pozemky pod domy stále vlastní město 

Do země by se mohlo kopnout ještě letos. Nové vodovodní přípojky ale nejsou to jediné, co tu místní potřebují změnit. Problémy mají i s vlastnictvím pozemků.

„Pozemky tam až na výjimky vlastní město, takže i tady to je ten případ, že pozemek má město a člověk ho má v nájmu,“ řekl majitel obyvatel Kamenné kolonie Štěpán Lichovník.

Když si dům nedávno kupoval, musel platit ze svého. Hypotéku mu kvůli tomu, že nevlastní pozemek, žádná banka nedala. Jeho dům ale naštěstí stojí aspoň v části, kde je zavedená kanalizace. I tu v unikátní kolonii některé domy nemají.