Ostravu čeká další sanace. Tentokrát koksovny a bývalého Dolu Trojice

Státní podnik Diamo chystá sanaci areálu koksovny a bývalého Dolu Trojice ve Slezské Ostravě. Jde o území nedaleko centra Ostravy, které sousedí s haldou Emou či Slezskoostravským hradem. V budoucnu by zde měly vyrůst rodinné domy nebo les.

Video Sanace Dolu Trojice
video

Sanace Dolu Trojice

Aktuálně je podle Bronislava Šrámka, náměstka ředitele podniku Diamo, lokalita zamořena řadou látek, které by mohly kontaminovat i nedalekou řeku Ostravici. „V podzemí jsou převážně produkty koksárenství, dehty, polyaromatické uhlovodíky, fenoly, kyanidy, olovo a rtuť,“ uvedl s tím, že jde přibližně o 160 000 tun nežádoucích látek.

Odhady nákladů na vyčištění sedmihektarové plochy se pohybují kolem jedné miliardy korun. Práce potrvají tři roky, platit je má stát.

/*json*/{"map":{"lat":49.83683148551548,"lng":18.3129363999999,"zoom":14,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.838160057442984,"lng":18.31315097672109,"type":"1","description":"Trojické údolí"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

„Pokud by sanace neprobíhala, hrozí, že se kontaminanty budou přemisťovat k řece Ostravici. Je vzdálena asi 500 metrů.“ 

Bronislav Šrámek

náměstek ředitele, státní podnik Diamo

V rámci sanace je podle Bronislava Šrámka potřeba celou lokalitu nejprve odlesnit a odstranit zbytky staveb. Zlikvidují se také navážky a odtěží kontaminovaná zemina. „V lokalitě jsou čtyři sanační plochy, část materiálu zůstane v areálu, část se odveze na skládky nebezpečného odpadu,“ doplnil.

Do výběrového řízení se již přihlásilo devět subjektů. Diamo nyní posuzuje nabídky. Do konce prvního pololetí pak má být jasno, která z firem areál vyčistí.

Zónu osídlí noví obyvatelé za 12 let

Samotná sanace má trvat tři roky, následných devět let a šest měsíců zabere podle odborníků biologická rekultivace a monitoring. K případné bytové výstavbě a rekreačním aktivitám tak bude celé území připraveno nejdříve za dvanáct let.

Jednou z hlavních činností podniku Diamo v Moravskoslezském kraji je zahlazování následků po hornické činnosti v části Ostravsko-karvinského revíru, která nebyla součástí prodeje OKD soukromému subjektu. V regionu jde i o vyčištění lagun v ostravské části Fifejdy, která aktuálně probíhá.

Likvidaci ostravských lagun provázely počátkem března komplikace. Krajské státní zastupitelství a policie prověřovaly podnět, že z lagun opakovaně uniká oxid siřičitý. Lidé z přilehlých obvodů si totiž stěžovali na nesnesitelný zápach.