Beskydský prales Mionší budou bedlivě sledovat vědci. Stal se bezzásahovým územím

Beskydský prales Mionší se vzácným letitým bukojedlovým lesem se stal bezzásahovým územím. Vliv člověka na tento les by se tak měl zcela omezit. Naopak bude porost sloužit pro vědecká pozorování, uvedla mluvčí společnosti Lesy České republiky Eva Jouklová.

 

Smlouvu o vymezení bezzásahového území v Národní přírodní rezervaci Mionší ve čtvrtek podepsali ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel Szórád a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

„V praxi to znamená, že víc než 157 hektarů lesa v národní přírodní rezervaci Mionší bude ponecháno samovolnému přírodnímu vývoji bez zásahu člověka,“ uvedla Eva Jouklová. 

O to, aby se lokalita lesů stala nedotčenou, se zasloužili už Habsburkové, kteří ji využívali k mysliveckým účelům.

Národní přírodní rezervace Mionší má celkovou rozlohu necelých 170 hektarů. Bezzásahové území bude tedy pokrývat podstatnou část pralesní rezervace, kterou tvoří především jedle a buky. Roste zde ale i javor a smrk. V porostu se uchovalo také několik menších lesních luk a pastvin – polan. Prales tak tvoří biotop, v němž žije mnoho živočichů a rostlin.

Dosavadní bezzásahová území v ČR
Zdroj: ČT24

S ohledem na fakt, že lokalita je součástí národní přírodní rezervace, je veřejnosti nepřístupná. Pralesem nevede žádná stezka, po které by turisté mohli chodit. Přístupná je od června do září pouze okrajová část, a to jen s průvodcem. Území katastrálně spadá do správních obvodů obcí Dolní Lomná a Horní Lomná.

„Mionší je jedinečné území, kde už dlouho sledujeme velkolepé přírodní divadlo, tedy jak se vyvíjí příroda bez zásahů člověka. V období klimatické změny se nám budou poznatky získané v Mionší bezpochyby hodit a využijeme je pro rozvoj přírodě blízkých forem lesního hospodaření i stanovení péče o chráněná území.“

František Pelc

ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Ve státních lesích bylo dosud vymezeno devět bezzásahových území. Mionší v chráněné krajinné oblasti Beskydy je desáté a v Moravskoslezském kraji první. Patří k největším.

„Ve většině tamějších lesů se netěží už víc než sto let. Vyskytují se tam velmi vzácní pralesní brouci a měkkýši i ptáci. Například datlík tříprstý a puštík bělavý. V Mionší je ale především největší komplex bukojedlových lesů v České republice, tím je lokalita mimořádná,“ řekl Szórád.

Vývoj bezzásahových zón teď budou zkoumat pracovníci Lesů ČR i Agentury ochrany přírody a krajiny. Výsledky by měly být přínosem jak pro vědu a ochranu přírody, tak pro lesní hospodaření.

Video Události
video

Už sto let se v Mionší netěží dřevo, teď to bude i bezzásahová zóna