Plzeňský archiv se může pochlubit pěti novými kulturními památkami

Plzeň se může chlubit pěti novými archivními kulturními památkami: Jde o nejstarší pečetidlo, soubor čtyř zlatých bul, první soudní knihu, Osecký žaltář a dvě erbovní privilegia. Veřejnost si je bude moci prohlédnout v závěru roku na plzeňské radnici. Až dosud měl místní archiv jen jedinou takovou památku: rukopis hry J. K. Tyla Fidlovačka z roku 1834 s textem české hymny.

Video Události v regionech (Praha)
video

Mezi nové památky patří i nejstarší pečetidlo neboli typář

Za archivní kulturní památky mohou být prohlášeny archiválie, které mají mimořádný význam buď pro národní, nebo i regionální dějiny. „Institut je důležitým nástrojem z hlediska ochrany a propagace národního archivního dědictví. Jde zejména o prestižní záležitost,“ pochvaluje si vedoucí archivu Adam Skála.

Jednou z nejstarších plzeňských archiválií je pečetidlo z doby těsně po vzniku města. „Prvním dokladem pečeti z tohoto typáře je pečeť na listině plzeňského občana Wolframa Zwillingera,“ dodává odborná archivářka Štěpánka Pflegerová. Listina je důkazem toho, že už kolem roku 1300 existovala v nějaké fázi katedrála sv. Bartoloměje a že už tehdy se v Plzni vařilo pivo. Právě kostelu totiž měšťan Wolfram Zwilinger svůj pivovar a sladovnu odkázal.

Plzeň je také v Čechách jedinečná v počtu zlatých bul. Celkem od panovníků obdržela čtyři. „Ty pečeti jsou dva zlaté plíšky proti sobě, spojené zlatým páskem a vyplněné voskem,“ dodává Štěpánka Pflegerová. 

Čtyři zlaté buly byly pro město vydané v letech 1434 - 1627

Zdroj: ČT24

Archivními kulturními památkami se stala také nejstarší latinská městská kniha, kniha žalmů a soubor dvou erbovních privilegií polepšujících znak města. 

Až dosud měl plzeňský městský archiv jedinou archivní kulturní památku: rukopis hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka z roku 1834. Ten obsahuje rovněž text národní hymny Kde domov můj. 

Archiváři by si přáli, aby nové kulturní památky urychlily dostavbu nové budovy městského archivu: „Archiv města Plzně v současné době sídlí v naprosto nevyhovujících prostorách, které nesplňují žádné normy, jež ukládá archivní zákon,“ kritizuje vedoucí archivu Adam Skála. Město počítá s umístěním nové budovy do areálu bývalého pivovaru Světovar. O stavební povolení by mohlo zažádat v příštím roce.