Z Krkonoš ulétli hnízdící sokoli, vyplašili je horolezci

Pár sokolů stěhovavých, který se uhnízdil na skále ve východní části Krkonoš, uletěl.  Dravé ptáky podle správy národního parku vyplašili horolezci, kteří skálu vyčistili od náletových dřevin, vrtali do ní skoby a lezli po ní. Viníky nyní správci parku hledají, aby s nimi zahájili správní řízení.

Ze které skály vyhnali horolezci hnízdící sokoly, Správa Krkonošského národního parku neuvedla, nešlo však o některou ze čtyř krkonošských skal, kde je lezení povolené. Podle správců parku tedy byli horolezci na stěně nelegálně. „Takové chování na území národního parku je naprosto nepřijatelné,“ zdůraznil ředitel národního parku Jan Hřebačka.

Mluvčí parkové správy Radek Drahný popsal, že horolezci vyčistili skálu, kde hnízdil jeden z pouhých pěti párů sokolů, již se usadili v české části Krkonoš, od náletových dřevin, nýtováním ji upravili a opakovaně na ní lezli. „V té době již hnízdící sokoli toto hrubé rušení nevydrželi a hnízdo opustili,“ uvedl Radek Drahný.

Správa KRNAP nyní horolezce hledá, doufá v pomoc Českého horolezeckého svazu. „S viníky pak zahájíme správní řízení. Následně bude v mezích možností celá skála uvedena do původního stavu, technické pomůcky budou odstraněny,“ řekl mluvčí správy.

V současné době odhadují ornitologové početnost sokolů v českých i polských Krkonoších na šest až osm párů. V české části jich bylo pět. Sokol stěhovavý v Krkonoších pravidelně hnízdil do 60. let minulého století, pak jako hnízdící druh na víc než 30 let vymizel. Od 90. let se v Krkonoších opět vyskytuje.