Kde žili lidé doby kamenné, budou jezdit auta. Před výstavbou D11 nastoupili vědci

Na místě plánovaného pokračování dálnice D11 u Hradce Králové učinili archeologové první nálezy – základy domů z mladší doby kamenné, ale i úlomky keramiky. Povinný výzkum na trase do Jaroměře začal v dubnu a potrvá rok.

Video Události v regionech (Praha)
video

Archeologické nálezy na místě budovaného pokračování dálnice D11

Než u Hradce vznikne další úsek dálniční sítě, objevují archeologové minulost tohoto místa. Podařilo se jim už odhalit základ tří neolitických sídel, jakýchsi rodinných domů mladší doby kamenné, což znamená, že jsou starší než sedm tisíc let.

„Říkáme jim dlouhé domy, protože jejich délka se pohybovala zhruba od deseti do čtyřiceti metrů a šířka byla mezi pěti a sedmi metry. Předpokládáme, že v nich žilo několik rodin,“ přiblížil archeolog Daniel Stolz z Archaia Praha.

Plošný objev archeologů doplňují desítky drobných. Počítají se mezi ně úlomky kamenné sekyrky, keramiky nebo kus mlýna na drcení obilí. Hradec a Jaroměř spojil 23 kilometrů dlouhý pás skrývky zeminy. V místě pracuje asi pět set lidí, dělníků i vědců. Lokalita vede krajinou kolem Labe, proto bude na nálezy bohatá.

„Výzkum bude největší archeologickou sondou ve východních Čechách.“

Pavlína Springerová

děkanka Filozofické fakulty UHK

„Nálezy z těch objektů skončí v depozitáři hradeckého muzea. My celou plochu zdokumentujeme a jednoho dne tady povede dálnice,“ uvedl archeolog z Univerzity Hradec Králové Radomír Tichý.

D11 na spojení s Polskem čeká

Některé úseky chtějí archeologové předat stavbařům jako prozkoumané ještě letos, aby dostavba dálnice D11 mohla začít na podzim.

Dokončení dálnice od Hradce Králové na polské hranice má zásadní význam pro ekonomický rozvoj regionu. Dálnice ve směru od Prahy končí před Hradcem Králové a motoristé z ní sjíždějí přes křižovatku u Opatovic nad Labem či přes provizorní sjezd u Libišan. Poslední chybějící úsek před Hradcem Králové se začal stavět v roce 2014 a měl by být dokončen v létě.