Podle ministerstva je mostecká protihluková vyhláška v pořádku

Protihluková vyhláška Mostu není v rozporu se zákonem. Ministerstvo vnitra tak reagovalo na podnět mosteckého autodromu, v němž žádal její pozastavení. Podle ministerstva ale mohou obce za určitých podmínek hluk regulovat a zasahovat přitom do podnikatelské činnosti.

Vyhláška, kterou schválili mostečtí zastupitelé v březnu, nařizuje ve čtvrti Souš, se kterou autodrom těsně sousedí, klid o státních svátcích, v neděli pak od 12:00 a v pracovní dny od 18:00. Zastupitelstvo ale vyhlášku schválilo až v době, kdy už byly letošní akce naplánované. Autodrom navíc vyhlášku označil za nezákonnou a obrátil se na ministerstvo.

„Ministerstvo vnitra po posouzení podnětu neshledalo obecně závaznou vyhlášku jako rozpornou se zákonem,“ uvedla mluvčí ministerstva Klára Pěknicová. Vyhláška podle ní není ani nepřiměřená a ministerstvo ji neshledalo ani jako diskriminační: „Lze považovat za objektivní, když město reguluje hlučné činnosti pouze na místě, kde jejich provozováním dochází k výraznému obtěžování obyvatel města,“ dodala mluvčí.

Lidé v okolí autodromu si ovšem stále stěžují na hluk. V době platnosti vyhlášky se prý konaly některé akce na autodromu i o nedělích. „Běží správní řízení, v němž může úřad vyměřit autodromu pokutu,“ dodal mluvčí radnice Petr Baraňák. Za porušení vyhlášky hrozí pokuta až 200 tisíc korun.

/*json*/{"map":{"lat":50.52334884115696,"lng":13.625924040551686,"zoom":14,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.51898648648988,"lng":13.615772724151611,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Podle mluvčího mosteckého autodromu Jana Foukala činí závodiště všechny kroky, aby hlukové limity dodrželo. „Měříme například hluk motorů vybraných aut či motocyklů při vjezdu na závodní dráhu, řešíme i propustnost trati, tedy stanovujeme maximální počet aut či motocyklů na dráze v určitém čase,“ uvedl mluvčí.

Navíc prý autodrom nechal vypracovat projekt na první z protihlukových stěn, jejíž umístění vychází z odborných posudků tak, aby byla co nejúčinnější.