Prodloužení tramvajové linky provázejí spory. Ostrava i tak zpracuje projektovou dokumentaci

S novou tramvajovou tratí, která by se měla v budoucnu vinout do ostravských obvodů Poruba a Pustkovec, nedali zastupitelé dotčených obvodů dosud souhlas. Město i tak zadalo zpracování projektové dokumentace. Zvažovat bude dvě varianty, kudy by měla nová linka procházet.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Vít Šimánek

Pustkovečtí například uvádějí, že k připravované stavbě nemají dostatek informací. „Jednání však probíhají i nadále,“ uvedla redaktorka České televize Martina Koziolová. Vedení obvodu se v těchto dnech sešlo se zástupci Dopravního podniku Ostrava a na základě této schůzky by měl obvod vydat nové stanovisko.

Podobný postoj jako Pustovečtí mají i zastupitelé Poruby. Podle mluvčího radnice Martina Otipky obvod opakovaně žádá město o podrobnější informace a dokud nebude znát definitivní záměr města, nemůže k němu přijímat žádný postoj.

Proti výstavbě tramvajové linky se už zvedl i odpor místních obyvatel. Koncem loňského roku podepsalo petici proti záměru na 1500 lidí. Nyní jich jsou už čtyři tisíce. Obávají se napříkald zhoršených environmentálních podmínek. Upozorňují také na to, že by trať vedla v blízkosti jejich domovů.

Ostravský primátor Tomáš Macura již na středeční schůzi ostravského zastupitelstva přislíbil dotčeným obvodům, že s nimi o plánovaném záměru bude jednat. Podle jedné z variant, která je zanesena také v aktuálně platném územním plánu, navazuje nová linka na trať vedoucí z Opavské a směřuje ulicí 17. listopadu k Průběžné. Ta druhá pak počítá s napojením tratě z Martinovské přes ulici Bedřicha Nikodéma. 

Projekt ekologizace dopravy v Ostravě - Porubě 2.17 MB
Ekologizace dopravy
Zdroj: ČT24
Autor: repro foto

:. Návrh nové tramvajové trati, která by měla být vedena po ulicích B. Nikodéma, 17. listopadu a Průběžné s ukončením u nákupního centra Globus. Obvod chce na trasu nasadit moderní dopravní prostředky.

Plánované náklady na výstavbu linky by mohly dosáhnout miliardy korun. Protože jde o projekt takzvané ekologizace dopravní sítě, 85 procent nákladů by mohlo jít z rozpočtu Evropské unie.

Pokud by projekt dostal zelenou, mohly by první tramvaje po nové trase jezdit Ostravou už v roce 2020.