Staré Hradiště udělalo z třídění odpadu hit. Lidé tím ušetří

Ve Starém Hradišti u Pardubic šli na motivaci obyvatel ke třídění odpadu přes peněženku – čím více odpadu vytřídí, tím méně zaplatí za směsný odpad. Na obecním úřadě lidem vydají barevné pytle na tříděný odpad, který obec sváží přímo od domu. Obec tak má velmi nízkou produkci směsného odpadu. Zato papíru, plastů a skla tady vytřídí ročně přes 80 kg na jednoho obyvatele. Za nápad dostalo Hradiště ekologické ocenění „Odpadový Oskar“.

Video Události v regionech (Praha)
video

Staré Hradiště motivuje obyvatele ke třídění odpadu

„Poplatek takzvaně na hlavu nikoho nemotivuje. Přeci jen když se lidem dá možnost ušetřit nějaké finanční prostředky, to si myslím, že je motivující,“ shrnul základní myšlenku místostarosta Václav Janovský. I přesto, že obec dostává za tuto praxi jednu cenu za druhou, barevné kontejnery s výjimkou těch na sklo na ulici neuvidíte. Lidé totiž třídí doma.

Na obecním úřadě si mohou vyzvednout barevné pytle na tříděný odpad, do kterých pak v domácnosti odpadky třídí. V obci je zaveden pytlový sběr dům od domu, kdy se pytle s papírem, plasty, nápojovými kartony a kovy sváží zhruba jednou za tři až čtyři týdny. Pouze sklo se sbírá do kontejnerů. Kromě toho lze do kontejnerů odevzdávat i textil a menší elektroodpady, které vybírají také na obecním úřadě.

A co do tříděného odpadu nepatří, pojme pak už malá popelnice. Čím menší lidé potřebují, tím méně za ni zaplatí. Cena za odvoz směsného odpadu se odvíjí od velikosti popelnice, kterou domácnost potřebuje. V minulém roce činila cena 10 korun za litr při velikostech 80, 120 a 240 litrů.

Cena Odpadový Oskar
Zdroj: stare-hradiste-obec.cz

„Vyváží se to ve středu. Kolikrát zapomenu popelnici vyvézt za plot, tak je tady další cyklus. A vydrží to,“ popisuje důsledky praxe obyvatel Hradiště Jiří Pultar, který žije v domě s manželkou a rodinou své dcery a na směsný odpad obou domácností využívají jednu menší popelnici.

Obecní úřad sváží zdarma od lidí také velké elektrospotřebiče, jako jsou pračky, lednice nebo televize. Efektivní způsob třídění odpadu navíc obecní pokladnu nic nestojí. Úřad za něj totiž dostává peníze, za které pak znovu nakupuje kontejnery a pytle na odpadky.