Soud zamítl další žalobu kvůli špatnému ovzduší. Tentokrát na Brněnsku

Pražský městský soud zamítl další žalobu kvůli špatnému ovzduší. V září ji podalo občanské sdružení Brnění na ministerstvo životního prostředí kvůli programu na zlepšení kvality ovzduší na Brněnsku. V krátké době jde o čtvrtou podobnou žalobu, kterou se pražský městský soud zabýval.

Ilustrační fotografie - Brno zahalené do smogu
Zdroj: ČTK Autor: Igor Šefr

Žalobu podalo občanské sdružení Brnění a dvě soukromé osoby letos v září. Program ministerstva životního prostředí byl podle nich příliš obecný a neefektivní. Od žaloby si slibovali jeho zrušení a přichystání nového účinného a konkrétnějšího plánu.

Ministerstvo připravilo programy pro všechny kraje a také pro pražskou, brněnskou a ostravskou aglomeraci. Žaloba už směřovala na program pro severní Čechy a pro Ostravsko. Ministerské programy byly reakcí na požadavek Evropské komise na zlepšování kvality ovzduší a dodržování imisních limitů. „Od začátku jsme upozorňovali na to, že program musí být hodně konkrétní a reálně nastavený,“ řekla v září Hana Chalupská z Brnění.

Klíčovým znečišťovatelem ovzduší v Brně je víc než ze sedmdesáti procent automobilová doprava. Jde o částice jemného prachu a o oxidy dusíku. Na některých stanicích je limit překročen za rok i více než 35krát, což je zákonný limit. Nejpostiženější je jih Brna a také ulice Úvoz a Svatoplukova. „Řešení zplodin z dopravy je koncepčně náročnější než omezit stacionární zdroj. V Brně je problém, že se zde potkává i tranzitní a dálková doprava,“ řekla právnička Kristína Šabová z kanceláře Frank Bold. Podobně velký problém s dopravou má podle ní v ČR jen Praha.

S tím ministerstvo nesouhlasí. Programy podle něj naprosto naplňují zákonné požadavky. Povinnost vytvořit Programy zlepšování kvality ovzduší pro lokality s překročenými imisními limity stanovuje zákon o ochraně ovzduší. Programy byly vydávány od roku 2002 podle předchozího zákona o ochraně ovzduší, naposledy aktualizovány byly v roce 2012.

Proti nynějšímu zamítnutí žaloby je možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. „Teď budeme čekat na písemné odůvodnění, poté bude zváženo podání kasační stížnosti,“ doplnila právnička Kristína Šabová z kanceláře Frank Bold, která stěžovatelům poskytuje právní podporu.

Žalobu na stát kvůli ovzduší v uplynulých měsících podali také občané na Ústecku (zóna Severozápad), na Ostravsku a v Praze. Žalobu kvůli ovzduší na Ústecku i Ostravsku už Městský soud v Praze zamítl. Řízení kvůli ovzduší v Praze soud přerušil – chce vyčkat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kam podal kasační stížnost neúspěšný žalobce z Ostravska.

Se stížností k Nejvyššímu správnímu soudu se obrátil Vladimíra Burda, který nesouhlasil se zamítnutím své žaloby na stát kvůli ovzduší na Ostravsku. Podle právničky Šabové se pražský městský soud dostatečně nevypořádal s požadavky na obsah programu a nereflektoval evropskou judikaturu v oblasti kvality ovzduší.