Žalobu kvůli znečištěnému ovzduší na Ostravsku soud zamítl

Soud pravomocně zamítl žalobu Pavly Skýbové z Ostravy, která se domáhala milionového odškodnění za to, že ministerstvo životního prostředí až do loňského roku nevydalo plán na zlepšování kvality vzduchu. Tvrdila, že jí tak vznikla újma, protože žije ve stresu. V Ostravě Radvanicích měření ukazují na výrazně překračované imisní limity. Skýbová ale podle soudu mimo jiné neprokázala souvislost se vznikem újmy.

Video Události
video

Soud pravomocně zamítl žalobu kvůli znečištěnému ovzduší

Pavla Skýbová žalobu podala poté, co se nejprve neúspěšně obrátila na ministerstvo životního prostředí. Svůj nárok zdůvodnila tím, že v ostravských Radvanicích, kde bydlí v rodinném domku, jsou dlouhodobě a výrazně překračovány hodnoty imisních limitů pro částice polétavého prachu.

Podle ženy ji ministerstvo poškodilo nesprávným úředním postupem, konkrétně nevydáním akčního plánu s přehledem krátkodobých opatření k ochraně ovzduší a nevydáním programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Poukazovala mimo jiné na dřívější rozsudek ostravského krajského soudu, který jí dal za pravdu v tom, že nevypracování a nevydání akčního plánu pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší bylo nezákonným zásahem krajského úřadu Moravskoslezského kraje do jejího práva.

Obvodní soud pro Prahu 10 v srpnu konstatoval, že o nesprávný úřední postup státu nešlo, protože stát nemůže nést odpovědnost za svou normotvornou činnost. S tím nyní odvolací senát nesouhlasil. „Nevydání akčního plánu je nesprávným úředním postupem státu, neboť ho předpokládal zákon,“ uvedl  předseda senátu Martin Jachura. Ztotožnil se ale s názorem, že Skýbová neprokázala vznik újmy, která jí podle ní vznikla. Žalobu ohledně akčního plánu navíc žena podala s dvouletým zpožděním od uplynutí promlčecí lhůty.

 „Zdá se, že soudy požadují konkrétnější újmu na zdraví,“ reagoval na rozsudek právník Skýbové Pavel Černý. Podle něj je to špatně, protože evropské právo stanoví ve vztahu ke znečištění ovzduší mezní limity proto, aby chránilo jednotlivce. Česká justice tak ignoruje evropskou dimenzi sporu, dodal.

Kvůli ovzduší se na soud obrátil i Burda

Případ Skýbové není jediným podobným sporem. Ostravan Vladimír Burda žádá ve své žalobě na ministerstvo životního prostředí také jeden milion korun jako náhradu nemajetkové újmy, kterou mu způsobilo znečištěné ovzduší. 

V jeho případě soud líčení přerušil. Soudkyně Renáta Honzíková se rozhodla vyčkat až do doby, kdy právě spor Skýbové skončí pravomocně. 

Ovzduší v Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší v Česku. Jeho kvalitu ovlivňuje nejen průmysl a doprava, ale i topení v domácnostech nebo škodliviny, které vítr přináší ze sousedního Polska.

Ministerstvo na žalobu už dříve reagovalo v obecné rovině tak, že kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji a jeho řešení pokládá za svou prioritu a na zlepšení proudí peníze z evropských fondů i z národních zdrojů. Jako příklad uvedlo zvýhodnění kraje v dotačním programu Nová zelená úsporám nebo v dotacích na výměnu starých kotlů za nové ekologické.