Pruská invaze začala před 150 lety. Zbraněmi zařinčí i hrad Špilberk

Sobotní Muzejní noc se na brněnském hradě Špilberk ponese v duchu roku 1866. Za prusko-rakouské války město Brno obsadila pruská vojska, nyní mohou návštěvníci zažít tehdejší atmosféru. Válečné výročí si letos připomene řada dalších měst – a nejen v Česku.

Hrad Špilberk
Zdroj: ČTK Autor: Petr Švancara

Muzeum města Brna připomene na Špilberku 150. výročí pruské invaze do Brna během prusko-rakouské války v roce 1866. Nádvoří hradu se proto u příležitosti letošní Muzejní noci zaplní rakouskými šlechtici v dobových kostýmech, stejně tak jako vojáky v rakouských a pruských uniformách či potulnými kejklíři. Zájemci uvidí polní pekárnu a budou moci navštívit jarmark.

„Vítězství Pruska vedlo ke sjednocení Německa a následnému vzniku Rakouska-Uherska, tedy tato událost jistě stojí za připomenutí. Během Muzejní noci na Špilberku chceme lidem ukázat atmosféru roku 1866, mohou se těšit na dobovou hudbu, občerstvení, degustaci vín, uvidí vojenské tábory a výstavu o pruské okupaci,“ uvedl mluvčí muzea Michael Kalábek.

Součástí programu bude také představení brněnského divadla hudby a poezie Agadir. Členové divadla vystoupí se scénickou verzí novely Evy Strnadové Ty vogo, ofsajd!, která vypráví o fotbalovém snu malého kluka z Moravy.

Prusové táhli na Brno po triumfu u Hradce

Obsazení Brna předcházelo 3. července 1866 pruské vítězství v bitvě u Hradce Králové, která byla do počtu vojáků největším střetem na českém území. Pruská armáda tam porazila rakouské vojsko, poté zamířila na Vídeň a Prešpurk, dnešní Bratislavu, a při svém postupu narazila právě na Brno. Vojáci obsadili město 12. července kolem druhé hodiny odpolední, okupace skončila až uzavřením prusko-rakouského míru 23. srpna.

  

Prusko-rakouskou válku letos připomenou desítky českých, ale i rakouských a německých obcí. Kompletní přehled výročních akcí souvisejících s rokem 1866 je k dispozici na speciálním webu věnovanému tomuto roku.

Monika Pumprlová
Autorka je studentkou žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně