Archeologie jako břímě. Starý hřbitov ruinuje rozpočet Kunětic

Archeologický průzkum při výstavbě kanalizace v Kuněticích na Pardubicku ruinuje obecní rozpočet. V blízkosti kostela se totiž podařilo odkrýt sedm set let starý hřbitov, což pro obec se třemi sty obyvateli, která průzkum ze zákona hradí, představuje finanční zátěž, na kterou nebyla připravena.

Archeologické nálezy v Kuněticích
Zdroj: ČT24

Při výstavbě kanalizace v obci Kunětice pod hradem Kunětická hora získali archeologové možnost zkoumat okolí zdejšího svatobartolomějského kostela a objevit se jim podařilo hned dvanáct hrobů se zachovalými kosterními pozůstatky. Pohřebiště datují do třináctého nebo čtrnáctého století, čili vlády přemyslovských nebo lucemburských králů.

Protože archeologové mohou pracovat jen ve vymezeném pruhu, vynesou z některých hrobů pouze části koster a zbytek zůstane pod zemí; s žádostí zkoumaný pás rozšířit totiž neuspěli u obce.

Podle zákona o památkové péči jdou totiž náklady na archeologický výzkum na vrub organizace, v jejíž prospěch výzkum probíhá; v tomto případě jde o kunětický úřad budující kanalizaci. Malou obec dosavadní práce stály půl milionu korun, což už samo o sobě představuje nebývalou finanční zátěž, další náklady navíc mají teprve přijít.

Starostka: Malé obce by neměly mít povinnost výzkum platit

„Nálezy budeme posílat na antropologickou analýzu, pak máme odebrány vzorky z těch hrobových jam, takže se bude dělat i pedologická analýza – a tyto analýzy jsou velice nákladné,“ potvrzuje vedoucí archeologického průzkumu Adéla Matoušková. Po vynesení koster se navíc archeologové zaměří i na hlubší vrstvy, kde může dojít k dalším objevům a s nimi i dalšímu požadavku na kunětické peníze.

„Nedokážu teď ani odhadnout, kolik peněz to bude stát. Pokud nám nebude rezerva dostačovat, tak holt půjdu s čepicí brečet na nějaké úřady,“ uvádí starostka Jana Šilarová. „Tento náklad by měl jít za státem, nebo by z něj měly vyjmout alespoň obce, které na něj svým rozpočtem rozhodně nedosahují.“

Zákon o památkové péči v současnosti prochází novelizací, novou verzi už mají na stole poslanci. Pokud projde legislativou, bude určité kompenzace umožňovat nový fond ministerstva kultury, což by mohlo mnohým obcím ulehčit.

Video Události v regionech (Praha)
video

Reportáž: Objev hřbitova zatěžuje kunětický rozpočet