Benediktinům na Broumovsku vydal soud dva pozemky

Krajský soud v Hradci Králové vydal dvě parcely u Heřmánkovic na Broumovsku Benediktinskému opatství svatého Václava v Broumově. Pozemky benediktinům v rámci církevních restitucí odmítl vydat pozemkový úřad. Zdánlivě bezvýznamné a nevelké pozemky u Heřmánkovic mají pro benediktiny najednou cenu zlata. Rozhodnutí soudu v první žalobě jim totiž dává naději na vítězství v žalobách dalších. Benediktini usilují na Broumovsku zhruba o čtyři tisíce hektarů. 

Pozemkový úřad nárok benediktinů odmítl na základě výměru ministerstva zemědělství o konfiskaci majetku z prosince 1946. Benediktini namítali, že jde pouze o koncept a že úřad neměl žádný důvod k nevydání pozemků. Soudce Jan Fifka při zdůvodnění rozsudku řekl, že po prozkoumání všech důkazů rozhodnutí o konfiskaci nikdy nevzniklo.

„Tímto rozhodnutím se nahrazuje rozhodnutí pozemkového úřadu, soud rozhodl odlišně, dospěli jsme k závěru, že nedošlo ke konfiskaci majetku podle Benešova dekretu. Pozemky lze vydat, jsou splněny všechny důvody k vydání,“ řekl soudce Jan Fifka.

Video Události v regionech (Praha)
video

Benediktinům na Broumovsku vydal soud první dva pozemky

Pozemkový úřad loni v lednu oznámil, že benediktinům odmítl vydat více než pět set pozemků o rozloze přibližně 4000 hektarů a stavby na Náchodsku, které benediktini pozbyli už před rozhodným únorem 1948, a to v letech 1919 a 1945. Nemovitosti se podle úřadu nestaly předmětem majetkové křivdy.

Sporný je výměr komunistického ministra zemědělství Ďuriše. Ten o benediktinech mluvil jako o zrádcích a kolaborantech. „Tohle to jsou smyšlené informace, které nesou veškeré znaky pozdější komunistické denunciace, která byla používaná po roce 1948,“ uvedl historik Karel Franze z broumovského muzea. Krajský soud se domnívá, že pozemky benediktinů nikdy konfiskovány nebyly. Na sporném dokumentu chybí například ministrův podpis. Rozsudek není pravomocný a úřad se může odvolat k Vrchnímu soudu.