V Jihlavě se vzpomínalo na oběti komunismu

Jihlava - Několik desítek příbuzných nebo známých si v Jihlavě připomnělo politické vězně popravené v letech 1950 až 1952. Tradiční akce měla ještě jeden nový rozměr. Účastníci si zároveň připomněli sochaře Jaroslava Šlezingera, jenž zemřel v komunistickém žaláři před 60 lety. Šlezinger, který pocházel z Vysočiny, vytvořil nadživotní sochu T. G. Masaryka, která stála před jihlavským gymnáziem.
Pieta za oběti politických procesů v 50. letech
Zdroj: ČT24

Nedělní vzpomínka, na jejíž organizaci se podílela Konfederace politických vězňů, byla primárně věnována obětem vykonstruovaných politických procesů v 50. letech v Jihlavě. Karel Veselý, Jan Tuček a František Roda byli obviněni z přípravy sabotáží a likvidace komunistických funkcionářů a popraveni na dvoře tehdejšího jihlavského soudu. Pořadatelé uvedli, že když před lety s akcí začínali, účastnilo se jí více lidí. „Ale je to dáno i tím, že pamětníci těch procesů postupně umírají,“ řekl mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis. 

Pieta za oběti politických procesů v 50. letech
Zdroj: ČT24

Soudní proces se konal v únoru 1950 před Státním soudem v Jihlavě. Třiadvacet mužů bylo obviněno z trestných činů velezrady a vyzvědačství. Veselý, Rod a Tuček byli odsouzeni k trestu smrti a popraveni 17. června 1950. Dva obžalovaní byli odsouzeni k trestu odnětí svobody na doživotí. Zbytek skupiny byl odsouzen k trestům odnětí svobody na čtyři roky až 25 let. Tresty odnětí svobody byly doprovázeny vysokými finančními tresty, konfiskací majetku a ztrátou občanských práv. 

V letech 1950 až 1952 bylo na dvoře krajského soudu v Jihlavě oběšeno 11 mužů. Sedm z nich bylo souzeno při takzvaném babickém procesu. Záminkou k němu se stalo zastřelení tří funkcionářů tehdejšího národního výboru v červenci 1951.

Video V Jihlavě se sešli blízcí někdejších politických vězňů
video

V Jihlavě se sešli blízcí někdejších politických vězňů