Průzkum pro jaderné úložiště povolen i u Jihlavy

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) povolil průzkum pro úložiště radioaktivního odpadu i v sedmé lokalitě - v Hrádku u Jihlavy. Správa úložišť tam může provést první etapu geologických průzkumných prací a posoudit, zda je toto místo pro hlubinné úložiště vhodné.

Vytipované lokality pro úložiště jaderného odpadu
Zdroj: ČT24

Informaci sdělila Zuzana Dvořáková ze Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Obce a spolky ze všech sedmi vytipovaných oblastí se dlouhodobě snaží proces zastavit a proti rozhodnutí státních úřadů se hodlají bránit žalobami.

Ministr Brabec povolil průzkum v sedmi lokalitách už loni v říjnu, dotčené obce se však proti jeho rozhodnutí odvolaly. Letos v květnu ministr rozhodl, že průzkumy mohou začít v lokalitách Čertovka (Plzeňský a Ústecký kraj), Magdaléna a Čihadlo (Jihočeský kraj), Horka (Kraj Vysočina) a Kraví hora (Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj). V srpnu získala Správa úložišť radioaktivních odpadů povolení i pro Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji a nyní pro Hrádek na Vysočině.

Obce se budou bránit

Lokalita Hrádek zasahuje do území šesti obcí. Starostka Hojkova Milada Duchanová ve čtvrtek řekla, že zástupci pěti sídel, v nichž byla referenda proti úložišti, chtějí o dalším postupu jednat příští týden. „Doposledka se budeme bránit. Tady je kvalitní pitná voda a o tu nechceme přijít," řekla.

Šestým sídlem v lokalitě je Dolní Cerekev. Její starosta Zdeněk Jirsa uvedl, že jedinou možnou obranou proti rozhodnutí ministra je správní žaloba a tou se asi nic nevyřeší, proto ji městys podávat nebude. Očekává, že se postavení obcí při rozhodování o úložišti zlepší díky připravované legislativě.

Geologické průzkumy jsou podle SÚRAO klíčové pro objektivní posouzení a vzájemné srovnání lokalit. V roce 2020 by vláda měla dostat na výběr už jen dvě vhodná místa pro vybudování úložiště sloužícího pro uskladnění odpadu z jaderných elektráren. „Přípravu na průzkumy zahájíme co nejdříve. V první řadě je nezbytné vytvořit projekt geologických prací, který podrobně popíše veškeré činnosti v rámci průzkumů. Tento projekt bude projednán s obcemi," uvedl ředitel správy úložišť Jiří Slovák.

V první etapě se seznam zúží ze sedmi na čtyři

První etapa průzkumů bude zahrnovat povrchový odběr vzorků hornin a geofyzikálních měření bez zásahů do hloubky. Projekt geologicko-průzkumných prací bude podle správy obsahovat podrobnou dokumentaci všeho, co se bude v rámci geologických průzkumů dělat. V první etapě se má seznam míst vhodných pro úložiště zúžit ze sedmi na čtyři. „Pro další etapu průzkumů, včetně hlubokých vrtů, bude Správa úložišť opět žádat o stanovení průzkumného území," dodala Dvořáková.

Hlubinné úložiště by mělo zahájit provoz v roce 2065, definitivně by mělo být území pro výstavbu úložiště stanoveno do roku 2025. Vyhořelé palivo ze šesti jaderných bloků ČEZ v Temelíně a Dukovanech se nyní ukládá do meziskladů.

Obce a spolky proti záměru vybudovat v okolí jejich bydlišť úložiště nebezpečného odpadu dlouhodobě protestují, proti rozhodnutí o povolení geologického průzkumu se chtějí bránit u soudu.